ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 428777-2019

12/09/2019    S176    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Prancūzija-Lomme: Žiurkių naikinimo paslaugos

2019/S 176-428777

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ville de Lille
Nacionalinis registracijos Nr.: 21590355000014
Adresas: Hôtel de Ville — service achats-marchés, 72 avenue de la République, BP 159
Miestas: Lomme Cedex
NUTS kodas: FRE11
Pašto kodas: 59461
Šalis: Prancūzija
El. paštas: Achatsmarches@mairie-lomme.fr
Telefonas: +33 320227625

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_shuH5-W21p&v=1&selected=0

Pirkėjo profilio adresas: https://www.achatpublic.com/sdm/ach/gen/ach_home.do?PCSLID=CSL_2019_shuH5-W21p&v=1

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_shuH5-W21p&v=1&selected=0
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_shuH5-W21p
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

La consultation porte sur plusieurs prestations de capture des animaux nuisibles sur le territoire de la commune associée de Lomme et son CCAS

Nuorodos numeris: 19S0211-2019/20
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90923000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

La consultation porte sur plusieurs prestations de capture des animaux nuisibles sur le territoire de la commune associée de Lomme et son CCAS.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90923000
90600000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FRE11
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Bâtiments communaux de la Ville de Lomme et du CCAS de Lomme.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

La consultation porte sur plusieurs prestations de capture des animaux nuisibles sur le territoire de la commune associée de Lomme et son CCAS.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 08/10/2019
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Prancūzų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 08/10/2019
Vietos laikas: 14:00
Vieta:

Lomme Cedex.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

La durée de validité de l'accord-cadre est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être émis. Elle est fixée à 1 an, à compter de la notification du marché. Les bons de commande pourront s'exécuter au plus tard jusqu'à 4 mois après la date d'échéance du présent accord-cadre, dès lors qu'ils auront été émis durant sa période de validité. Le délai d'exécution des prestations est indiqué sur les bons de commandes, dans le respect des dispositions du CCAP, du CCTP et des délais indiqués par le titulaire sur la note méthodologique remise à l'appui de son offre. Une négociation pourra se dérouler entre le pouvoir adjudicateur et les candidats dont l'offre n'a pas été déclarée inappropriée (cf. modalités décrites dans le règlement de consultation). Une visite obligatoire est prévue. Ses modalités sont explicitées dans le règlement de consultation. Le délai de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article R. 2192-10 du code de la commande publique.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Tribunal administratif de Lille
Adresas: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Miestas: Lille Cedex
Pašto kodas: 59014
Šalis: Prancūzija
El. paštas: Greffe.ta-lille@juradm.fr
Telefonas: +33 359542342
Faksas: +33 359542445

Interneto adresas: http://Lille.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Greffe du tribunal administratif de Lille
Adresas: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Miestas: Lille Cedex
Pašto kodas: 59014
Šalis: Prancūzija
El. paštas: Greffe.ta-lille@juradm.fr
Telefonas: +33 359542342
Faksas: +33 359542445

Interneto adresas: http://Lille.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/09/2019