Servicii - 429654-2019

13/09/2019    S177    Agenții - Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Integrator de sistem pentru sistemele de comunicare și de informare care prelucrează informațiile clasificate ale UE

2019/S 177-429654

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 138-338731)

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Apărare
Adresă: Rue Des Drapiers 17-23
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1
Cod poștal: 1050
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement and contract unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eda.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Integrator de sistem pentru sistemele de comunicare și de informare care prelucrează informațiile clasificate ale UE

Număr de referinţă: 19.CSD-IT.OP.215
II.1.2)Cod CPV principal
72000000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al prezentei cereri de oferte și al contractului-cadru care rezultă este încheierea unei relații contractuale pe termen lung cu un integrator de sistem, în vederea proiectării și desfășurării Sistemelor de Comunicare și de Informare (SCI) capabile și acreditate oficial de o Autoritate externă de Acreditare pentru Securitate (SAA) pentru stocarea, prelucrarea și schimbul electronic de informații clasificate UE (EUCI) în cadrul EDA, între EDA și instituțiile UE, între EDA și organismele guvernamentale din statele membre ale UE și între EDA și companiile comerciale selectate implicate în proiecte care necesită prelucrarea EUCI.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 138-338731

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 16/09/2019
Ora locală: 17:00
A se citi:
Data: 30/09/2019
Ora locală: 10:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 17/09/2019
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 30/09/2019
Ora locală: 12:00
VII.2)Alte informații suplimentare: