Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lucrări - 430493-2022

05/08/2022    S150

România-Sibiu: Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

2022/S 150-430493

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 127-362809)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: APA CANAL SIBIU SA
Număr naţional de înregistrare: RO 2684940
Adresă: Strada: Eschile, nr. 6
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550096
Țară: România
Persoană de contact: UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE
E-mail: achizitii@apacansb.ro
Telefon: +40 269222916
Fax: +40 269227457
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.apacansb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CL2-Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Sibiu - Zona 1, inclusiv camine pentru imbunatatirea procesului de contorizare si facturare

Număr de referinţă: Cl 2
II.1.2)Cod CPV principal
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestui contract constă în extinderea și reabilitarea reșelelor de apă și canalizare la nivelul Municipiului Sibiu.

Prin acest contract se vor realiza următoarele lucrări:

• Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție apă potabilă pe raza Municipiului Sibiu : 19.240 m

• Reabilitarea rețelelor de transport apă potabilă (reabilitare interioară a conductelor) pe raza Municipiului Sibiu prin: 2761 m

• Extinderea rețelelor de transport și distribuție apă potabilă pe raza Municipiului Sibiu : 7.423 m

• Reabilitarea rețelelor de canalizare menajeră pe raza Municipiului Sibiu: 1.510 m

Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de

atribuire este: 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Entiatea Contractantă stabilește două termene în care va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, după

cum urmează:

- primul termen: în a 28-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă va raspunde solicitărilor transmise

până în a 38-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- al doilea/ultimul termen: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă raspunde solicitărilor

transmise până în a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limita stabilit,

respectiv 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 127-362809

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 22/08/2022
A se citi:
Data: 07/09/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 22/08/2022
A se citi:
Data: 07/09/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 22/08/2023
A se citi:
Data: 07/09/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: