Gradnje - 431273-2020

15/09/2020    S179

Slovenija-Ljubljana: Različna dela na zgornjem ustroju

2020/S 179-431273

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 6017231000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Mojca Tomšič
E-naslov: mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914635
Telefaks: +386 12914833
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
Internetni naslov profila kupca: https://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367282/Objava.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20673
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Železniški promet

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Sanacija delovnega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana

Referenčna številka dokumenta: 86/2020/08
II.1.2)Glavna koda CPV
45233200 Različna dela na zgornjem ustroju
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je »Sanacija delovnega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana« na Letališki 14, ki obsega:

— rekonstrukcijo betonskega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana (zajema tudi rekonstrukcijo odvodnje na območju rekonstrukcije platoja ter izvedbo elektro priključka za hladilne kontejnerje),

— sanacijo obstoječih betonskih površin Kontejnerskega terminala Ljubljana,

— rekonstrukcijo ceste Kontejnerskega terminala Ljubljana.

Rekonstrukcija betonskega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana obsega izvedbo preddel, zemeljskih del in temeljenja, odvodnjavanja, gradbenih in obrtniških del, elektro inštalacijskih del ter tuje storitve (tehnična dokumentacija, preizkus,..).

Sanacija obstoječih betonskih površin Kontejnerskega terminala Ljubljana obsega izvedbo preddel gradbenih in obrtniških del ter tujih storitev (tehnična dokumentacija, preizkus,..).

Rekonstrukcija ceste Kontejnerskega terminala Ljubljana obsega izvedbo preddel, zemeljskih del, voziščn

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45233000 Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI0 SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Letališka ulica 14, Ljubljana

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je »Sanacija delovnega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana« na Letališki 14, ki obsega:

— rekonstrukcijo betonskega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana (zajema tudi rekonstrukcijo odvodnje na območju rekonstrukcije platoja ter izvedbo elektro priključka za hladilne kontejnerje),

— sanacijo obstoječih betonskih površin Kontejnerskega terminala Ljubljana,

— rekonstrukcijo ceste Kontejnerskega terminala Ljubljana.

Rekonstrukcija betonskega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana obsega izvedbo preddel, zemeljskih del in temeljenja, odvodnjavanja, gradbenih in obrtniških del, elektro inštalacijskih del ter tuje storitve (tehnična dokumentacija, preizkus,..).

Sanacija obstoječih betonskih površin Kontejnerskega terminala Ljubljana obsega izvedbo preddel gradbenih in obrtniških del ter tujih storitev (tehnična dokumentacija, preizkus ...).

Rekonstrukcija ceste Kontejnerskega terminala Ljubljana obsega izvedbo preddel, zemeljskih del, voziščne konstrukcije odvodnjavanja, opremo ceste ter tujih storitev (tehnična dokumentacija, preizkus,..).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 21/10/2020
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 21/10/2020
Lokalni čas: 09:01
Kraj:

Avtomatsko v informacijskem sistemu e JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2020 09:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10/09/2020