Bunuri - 431559-2020

15/09/2020    S179

România-Brăila: Echipamente medicale

2020/S 179-431559

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Județean De Urgenta Braila
Număr naţional de înregistrare: 4342863
Adresă: Șoseaua Buzăului nr. 2
Localitate: Brăila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 810325
Țară: România
Persoană de contact: Lenuta Cornelia Petrea
E-mail: achizitie5@spitjudbraila.ro
Telefon: +40 239693868
Fax: +40 239693868

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.spitalbraila.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103157
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție aparatură medicală

Număr de referinţă: 4342863-INV 1-2020
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Incheierea unui acord-cadru avand ca obiect furnizare aparatura medicala, conform caietului de sarcini.

Durata acordului-cadru va fi de 48 de luni.

Primul termen în care autoritatea/entitatea contractantă va răspunde la clarificări: a 16-a zi înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor; termenul pentru solicitarea de clarificări: până în a 14-a zi înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor; cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări: a 12-a zi înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 31 336 134.68 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 13
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sterilizator abur

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitionezeminim doua maxim opt.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 994 958.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ureteroscop semirigid și flexibil cu sursa de litotriție laser

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
33124110 Sisteme de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze minim unul maxim doua.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 008 403.36 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf cu două sonde

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze minim doua maxim zece.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 243 697.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament de radiologie digital cu grafie și scopie

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze minim doua, maxim sase.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Conform caietului de sarcini. / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 067 226.89 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf Dopller 4 D

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze minim unul maxim zece.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 344 537.90 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat RX mobil

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze minim unul, maxim doua.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Comform caietului de sarcini. / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 684 033.62 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat sigilat pungi

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze minim doua, maxim opt.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 168 067.24 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 1440
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Centrifuga laborator

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze minim doua, maxim zece.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 84 033.65 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Craniotom High Speed Drill

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta doreste sa acchizitioneze minim unul, maxim doua.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 499 159.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament de radiologie digital cu grafie

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze minim trei, maxim sase.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Conform caietului de sarcini. / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 647 058.84 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Biometru non contact

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Minim unul, maxim doua.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 105 882.36 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament staționar multidisciplinar de ultrasonografie

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Minim doua, maxim patru.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 739 495.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat radiologie C-ARM-Brat EC

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Minim trei, maxim sase.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Conform caietului de sarcini. / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 749 579.84 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele

justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— persoane juridice/fizice romane:

—— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora);

—— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de consiliul local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora);

—— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ORNC sau actul constitutiv. Modalitate de indeplinire: completare DUAE.

— persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

—— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

—— dupa caz, alte documente edificatoare;

2. Document semnat si stampilat din care sa rezulte faptul ca ofertantul si asociatul/subcontractantul/tertul sustinator (dupa caz) nu se încadreaza in situatiile privind conflictul de interese prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentul se ataseaza in SEAP (Formular 2).

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:

— Mihaela Delia Rasnoveanu – manager;

— Cristina Vrinceanu – director financiar contabil;

— Neacsu Alina – director medical;

— Lenuta Petrea – șef serviciu AP;

— Grigore Ionut – inginer;

— Boros Adina – bioinginer;

— Gegea Tanta – consilier juridic;

— Gheorghe Luminita – consilier juridic;

— Tureac Alina – economist.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

— certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.

Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distributie pentru produsele ofertate, conform Legii 95/2006, conform Legii 95/2006 art. 926, republicata si actualizata, valabil la momentul prezentarii – modalitate de indeplinire – se va completa DUAE.

Persoane juridice straine. Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana, semnatura si ștampila „conform cu originalul”. Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.

Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Specificatii cifra de afaceri medie anuala. Loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Specificatii cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri anuala din ultimii trei ani, conform art. 175(2) din Legea 98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii econimici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele solicitate in sustinerea mediei de afaceri pot fi declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, extrase de bilant.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ofertantul dovedește că a efectuat în mod corespunzător livrari de produse similare cu cele ce fac obiectul contractului, respectiv [...], in ultimii trei ani (2016, 2017, 2018), in valoare de minimum: (a) valoarea celui mai mare contract subsecvent a fiecarui lot in cazul in care operatorul depune oferta pentru un singur lot; (b) valoarea celui mai mare contract subsecvent calculata cumulata pentru loturile pentru care se depune oferta.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se solicita completarea DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: lista principalelor produse livrate cel mult in ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati; cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de catre o autoritate ori de clientul beneficiar (recomandari, documente constatatoare referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale sau echivalente), din care sa reiasa indeplinirea corespunzatoare a contractului. La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele de mai sus vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG 395/2016.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/10/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 19/10/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/10/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Județean de Urgență Brăila
Adresă: Str. Buzăului nr. 2
Localitate: Brăila
Țară: România
E-mail: oficiu@spitjudbraila.ro
Telefon: +40 239692222
Fax: +40 239693868

Adresă internet: http://www.spitjudbraila.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2020