Bunuri - 431586-2020

15/09/2020    S179

România-Iași: Reactivi pentru analize de sânge

2020/S 179-431586

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Număr naţional de înregistrare: 4701339
Adresă: Str. Vasile Lupu nr. 62
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700309
Țară: România
Persoană de contact: Nicoleta Dogaru
E-mail: achizitii@sfmaria-iasi.ro
Telefon: +40 232264266
Fax: +40 232477309

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.sfmaria-iasi.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103163
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare reactivi consumabile II

Număr de referinţă: 4701339_0_PAAPD1149411
II.1.2)Cod CPV principal
33696200 Reactivi pentru analize de sânge
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru furnizare reactivi consumabile – conform caietului de sarcini.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 37 141 619.30 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mediu hemocultura de uz pediatric pentru izolare bacterii aerobe si fungi -combi

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696300 Reactivi chimici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mediu hemocultura de uz pediatric pentru izolare bacterii aerobe si fungi -combi

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 270 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tulpini de referinţă Candida albicans ATCC 66027

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24931250 Medii de cultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tulpini de referinţă Candida albicans ATCC 66027

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 300.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Albastru de metilen alcalin Loffler

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33651510 Antiseruri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ser de aglutinare monovalent O3 - Yersinia enterocolitica

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 968.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

AGAR COLUMBIA + 5 % SANGE DEFIBRINAT DE BERBEC

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

AGAR COLUMBIA + 5 % SANGE DEFIBRINAT DE BERBEC

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 36 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ag Helicobacter pylori

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141625 Truse de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ag Helicobacter pylori

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 82 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set depistaj anticorpi iregulari cu 3 hematii papainate

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696100 Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Set depistaj anticorpi iregulari cu 3 hematii papainate

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 27 040.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kitul de extractie ARN viral sa poata extrage eficient din produsul biologic nasofaringian, sputa

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200 Reactivi pentru analize de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Kitul de extractie ARN viral sa poata extrage eficient din produsul biologic nasofaringian, sputa

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 620 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ac anti SARS -CoV2 Ig M si Ig G

Lot nr.: 29
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141625 Truse de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ac anti SARS -CoV2 Ig M si Ig G

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 256 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet reactivi pentru analizorul BA 400

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200 Reactivi pentru analize de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

4.1 CUPRU

4.2 Adenozin Deaminaza (ADA)

4.3 Microalbuminurie

4.4 CRP

4.5 Ser Control Reumatoid Normal

4.6 Ser Control Reumatoid Patologic

4.7 Lipaza

4.8 Colinesteraza

4.9 Glucoza-hexokinaza

4.10 Standard proteine urinare

4.11 Feritina

4.12 Standard feritina

4.13 Ethanol

4.14 Amoniac/ Ethanol/ CO2- Calibrator

4.15 Amoniac/ Ethanol/ CO2- Control nivel 1

4.16 Amoniac/ Ethanol/ CO2- Control nivel 2

4.17 REACTIV DOZARE AMONIAC

4.18 ACID URIC

4.19 Acizi biliari totali

4.20 ALFA AMILAZA

4.21 ALANIN AMINO TRANSFERAZA - ALT (TGP)

4.22 ASPARTAT AMINO TRANSFERAZA - AST (TGO)

4.23 BILIRUBINA DIRECTA

4.24 BILIRUBINA TOTALA

4.25 CALCIU TOTAL

4.26 COLESTEROL

4.27 CREATININA

4.28 CPK (Creatin kinaza)

4.29 CO2 TOTAL (REZERVA ALCALINA)

4.30 FIER FEROZINA (IRON FERROZINE)

4.31 FOSFATAZA ALCALINA (ALP)

4.32 FOSFOR

4.33 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERAZA (γ-GT)

4.34 GLUCOZA

4.35 HDL-COLESTEROL

4.36 LDH (LACTAT- DEHIDROGENASE)

4.37 LDL-COLESTEROL

4.38 MAGNEZIU

4.39 PROTEINE TOTALE

4.40 Proteine urinare

4.41 TRIGLICERIDE

4.42 UREE

4.43 Zinc

4.44 Acid vanilmandelic (AVM)

4.45 ASLO

4.46 Complement C3

4.47 Complement C4

4.48 Factor reumatoid

4.49 IMUNOGLOBULINE IgA

4.50 IMUNOGLOBULINE IgG

4.51 IMUNOGLOBULINE IgM

4.52 Calibrator HDL / LDL

4.53 Ser control nivel normal pt. lipide

4.54 Ser control nivel patologic pt. lipide

4.55 Calibrator proteine specifice

4.56 Control proteine specifice nivel normal

4.57 Control proteine specifice nivel patologic

4.58 Ser de control ADA nivel normal

4.59 Ser de control ADA nivel patologic

4.60 Standard ASLO

4.61 Standard ADA

4.62 Standard albumina (microalbuminuria)

4.63 Standard CRP/CRP –HS

4.64 Standard FR

4.65 Kit Na/ K/ Cl/ Li

4.66 Kit cleaning solution

4.67 Solutie de spalare concentrata

4.68 Solutie de spalare acida 4*20

4.69 Diluent urina

4.70 HEMOGLOBINA GLICOLIZATA Hb A1c - TURBI (HbA1c- turbi)

4.71 Standrd HbA1c turbi

4.72 CONTROL HbA1c& Hb, NIVEL 1

4.73 CONTROL HbA1c& Hb, NIVEL 2

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 201 673.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet urini compatibil cu analizorul LabuMat-Urised

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

8 Pachet urini compatibil cu analizorul LabuMat-Urised

8.1 Stripuri urini

8.2 Urini control valori normale

8.3 Urini control valori patologice

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 717 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ser de aglutinare monovalent O3 - Yersinia enterocolitica

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33651510 Antiseruri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ser de aglutinare monovalent O3 - Yersinia enterocolitica

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET REACTIVI COMPATIBIL/ECHIVALENT CU ANALIZORUL Arhitect Ci4100

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200 Reactivi pentru analize de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

18 PACHET REACTIVI COMPATIBIL/ECHIVALENT CU ANALIZORUL Arhitect Ci4100

Cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Pentru cel mai scurt termen de livrare se acorda punctaj maxim alocat (5 puncte) / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 608 911.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cel mai bun raport calitate-pret pentru LOTUL 18 (conform art. 7, alin.1, lit.b, art.187, alin.3, lit.c din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare)

Algoritm de calcul:

Punctaj factor de evaluare”Termen de livrare”se acorda astfel:

1. Pentru cel mai scurt termen de livrare se acorda punctaj maxim alocat (5 puncte)

2. Pentru alt termen de livrare, m... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Quantiferon-pentru determinarea Mycobacterium tuberculosis -metoda cantitativa ELISA

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200 Reactivi pentru analize de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Quantiferon-pentru determinarea Mycobacterium tuberculosis -metoda cantitativa ELISA

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 875 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet solutii Hydrasys Scan Hydrasys K20

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200 Reactivi pentru analize de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 Pachet solutii Hydrasys Scan Hydrasys K20

a.) Solution de lavage – Wash Solutions Hydrasys K20

b.) Clean Protect Sebia

c.)Decolorant Sebia-Destaining Solutin

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 290.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet reactivi Thrombolizer XR

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200 Reactivi pentru analize de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

7 Pachet reactivi Thrombolizer XR

7.1 Suspensie kaolin

7.2 D-Dimer

7.3 Ser control D-Dimeri cu valori scazute

7.4 Ser control D-Dimeri cu valori inalte

7.5 D-Dimer calibrator

7.6 D-Dimer calibrator 0 pentru trusa D-Dimeri

7.7 Trusa de calibrare AK

7.8 REACTIV APTT 2x4 ml

7.9 CLORURA DE CALCIU x100ml

7.10 Antitrombina 3

7.11 Solutie spalare ac compatibil cu analizorul Thrombolyzer XR

7.12 Factor de coagulare VII

7.13 Factor de coagulare X

7.14 Factor de coagulare IX

7.15 Factor de coagulare XI

7.16 Factor de coaguare XII

7.17 Lupus anticoagulant test

7.18 Kit determinare factori anti Xa

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 852 090.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antigenul Rotavirus/Adenovirus din materii fecale

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141625 Truse de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antigenul Rotavirus/Adenovirus din materii fecale

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 202 080.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TEST DE SARCINĂ HCG STRIP

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33124131 Benzi reactive
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

TEST DE SARCINĂ HCG STRIP

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 840.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CONSUMABILE COMPATIBILE CU ANALIZORUL ARHITECT ci4100

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONSUMABILE COMPATIBILE CU ANALIZORUL ARHITECT ci4100

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 010 382.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

KIT REACTIVI PENTRU ANALIZORUL GEM PREMIER 3000/3500

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200 Reactivi pentru analize de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

KIT REACTIVI PENTRU ANALIZORUL GEM PREMIER 3000/3500

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit identificare SARS COV2 prin real time PCR

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200 Reactivi pentru analize de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Kit identificare SARS COV2 prin real time PCR

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 325 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

3 Pachet aparat Microscan WalkAway 40

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696300 Reactivi chimici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

3 Pachet aparat Microscan WalkAway 40

3.1 Neg Breakpoint Combo 42 Paneluri pentru bacili gram negativi Breakpoint nr 42 pentru identificare si antibiograma

3.2 Pos BP Combo 29 Paneluri pentru coci gram pozitivi Breakpoint 29 pentru identificare si antibiograma

3.3 Inoculators-D for conventional panels Inoculatoare speciale D pentru paneluri conventionale

3.4 Mineral oil for WalkAway® system Ulei Mineral

3.5 Sterile inoculum water Tuburi cu apa sterila

3.6 Inoculum water (with pluronic) Tuburi cu apa si pluronic

3.7 Tray Lids Capace pentru paneluri

3.8 Barcode Label Paper Rola etichete

3.9 Alpha-Naphthol, (VP 2) Alfa naftol (VP 2)

3.10 Potassium Hydroxide, (VP 1) Hidroxid de potasiu (VP 1)

3.11 Sulfanilic Acid, (NIT 1) Acid sulfanilic (NIT 1)

3.12 N-N-Dimethyl-Alpha-Naphthylamine,(NIT 2) N-N Dimethyl Alphanaphtylamine

3.13 Peptidase reagent, (PEP) Peptidaza

3.14 Kovac's reagent, (IND)

3.15 Ferric-III-Chloride, (TDA) Clorura ferica

3.16 0,05 N Natriumhydroxide, (NaOH) Hidroxid de sodiu NaOH

3.17 HIND® Indole reagent, ID(HIND-IND Recativ Indol

3.18 Rapid Yeast ID Panel pentru identificare fungi

3.19 Yeast turbidity standard Standard pentru masurarea incolului de fungi

3.20 HNID® Rapid Haemophilus/Neisseria Paneluri pentru identificare rapida Haemophilus/Neisseria

3.21 HNID® Broth Mediu de imbogatire pentru efectuarea inoclului de Haemophilus/Neisseria

3.22 Sisteme Prompt pentru prepararea inoculului

3.23 Neg Urine Combo 57

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 927 295.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tulpini de referinţă Haemophilus influenzae ATCC 10211

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24931250 Medii de cultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tulpini de referinţă Haemophilus influenzae ATCC 10211

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 650.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET: Trusa coloratie Gram

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

2 PACHET: Trusa coloratie Gram

a.) Solutie violet de metil / cristal violet / violet de gentiana 1 %

b.) Solutie iodo- iodurata Lugol 5 %

c.) Amestec de alcool etilic 96 grade si acetona (100 %)

d.) Solutie fucsina bazica 1 %

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 86 394.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Solutie Liss pentru tehnica de aglutinare in coloana de gel (modificata pentru micrometoda)

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696100 Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Solutie Liss pentru tehnica de aglutinare in coloana de gel (modificata pentru micrometoda)

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 22 080.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set depistaj anticorpi iregulari cu 3 hematii native

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696100 Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Set depistaj anticorpi iregulari cu 3 hematii native

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 27 040.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CARTELE PENTRU VERIFICAREA IDENTITATII GRUPULUI SANGUIN LA PATUL BOLNAVULUI

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696100 Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CARTELE PENTRU VERIFICAREA IDENTITATII GRUPULUI SANGUIN LA PATUL BOLNAVULUI

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 040.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tulpini de referinţă Haemophilus influenzae ATCC 49144

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24931250 Medii de cultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tulpini de referinţă Haemophilus influenzae ATCC 49144

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet analizorul Roller 20 PN Alifax

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

5 Pachet analizorul Roller 20 PN Alifax

a.) Card Magnetic pentru VSH

b.) Control intern de calitate

c.) Hartie Termica

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 493 794.90 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tulpini de referinţă Salmonella typhimurium ATCC 14028

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24931250 Medii de cultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tulpini de referinţă Salmonella typhimurium ATCC 14028

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 450.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ANTIGEN VIRUS INFLUENZA A+B

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141625 Truse de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ANTIGEN VIRUS INFLUENZA A+B

Desc cf caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 208 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Nota: Pentru documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (de exemplu dar fara a ne limita: documente care probează forma de înregistrare/atestare și autorizare, în condițiile legii, autorizatii emise de institutiile nationale/europene),in cazul ofertanților străini vor fi luate in considerare documente echivalente emise în țara de rezidență. Se vor prezenta la solicitarea autorității contractante, doar ofertanților clasați pe locurile 1-5 în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme.Operatorii economici străini vor depune documente în conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata atat de ofertanti cat si de terti sustinatori si subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. ODATA CU DEPUNEREA DUAE SE VA PREZENTA ACORDUL DE ASOCIERE sau subcontractare (daca este cazul) .

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante conform Art 196 din Legea nr. 98/2016 doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora

2. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 58 din legea 98/ 2016.

In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 58 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:

Nr Crt Nume si prenume Functia detinuta

1 Corneliu Mihai Manager Interimar

2 Alina Maria Vrabie Director financiar contabil

3 Dogaru Alina Nicoleta Sef Serviciu Achizitii Publice,

4 Irod Alina Mihaela Economist Serviciul Achizitii Publice

5 Pinzaru Lacramioara Inginer Serviciul Achizitii Publice

6 Nedelcu Irina Referent Serviciul Achizitii Publice

7 Nistor Cristina Ioana Referent Serviciul Achizitii Publice

8 Fotache Mihaela Referent Serviciul Achizitii Publice

9 Dragomirescu Cezarina Doctor- Sef laborator analize medicale Presedinte Comisie evaluare tehnica

10 Loghin Elena Asistent medical sef membru evaluare tehnica

11 Panzaru Carmen Valentina Medic primar laborator membru evaluare tehnica

12 Profir Liliana Biolog, membru evaluare tehnica

13 Ciubotaru Maria Codrina Bioinginer, membru evaluare tehnica

14 Maxim Irina Medic primar laborator membru evaluare tehnica

15 Jalaboi Elena Chimist medical principal - membru evaluare tehnica

16 Belu Alina Bioing. Medical -membru evaluare tehnica

17 Paiu Corneliu Sef sectie ATI, presedinte Comisia de evaluare

18 Ivan Cecilia membru Comisia de evaluare

19 LIDIA OLOERIU membru Comisia de evaluare punct Transfuzii

20 Popescu Carmen membru Comisia de evaluare

21 Mandric Cristina Gabriela membru Comisia de evaluare

1.Operatorii economic ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

2.Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/ atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident Persoane juridice/ fizice: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

3. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distributie pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 95/ 2006 art. 926, republicata si actualizata sau echivalet..Se va completa DUAE in Partea V: Ofertantii vor completa indeplinirea cerintei privind detinerea avizului la nivelul Declaratiei DUAE

Nota: În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor. Documentele trebuie prezentate în limba română sau însoțite de traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE pct C Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: -copie dupa un contract din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrată/ valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referință (ultimii 3 ani), sau alte documente edificatoare in acest sens;. Nu s-a impus o valoare minima, deoarece valoarea nu este relevanta, produsele find standardizate.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/10/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/02/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/10/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: (a) In cazul ofertelor de pret egale (doua sau mai multe oferte) si clasate pe acelasi loc, modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea preturilor totale. Pretul reofertat nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, (b) In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi unitare egale la ofertantii clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara in SEAP. Clasamentul se va stabili in urma reofertarii preturilor. In cazul mentinerii egalitatii de preturi: (a) In cazul in care se mentine egalitatea de preturi pe primul loc, atunci procedura se anuleaza, (b) In cazul in care se mentine egalitatea de preturi pe locurile 2 sau 3, atunci se anuleaza numai acele locuri. Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 114/09.07.2020, privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, prin care articolul 214, alineatul (3) din Legea nr. 98/2016, a fost modificat și are următorul conținut: „(3) Autoritatea contractantă întocmește raportul procedurii într-un termen care să nu depășească a) 60 zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e), g) și h);”, astfel Autoritatea Contractanta, precizeaza ca, termenele la raspunsurile privind eventualele solicitari de clarificari, vor fi de regula, de o (1) zi lucratoare pentru transmiterea/incarcarea raspunsurilor prin intermediul SEAP, în funcţie de volumul şi complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) și alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare: (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora, termenul-limită neputând fi stabilit decât la nivel de zile lucrătoare, fără a fi precizată o oră anume în cadrul acestuia........ (3) Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcţie de volumul şi complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte. Termenul astfel stabilit va fi, de regulă, de minimum 1 zile lucrătoare.” IMPORTANT: Ofertanții au obligația de a respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunicațiilor electronice), transpusa in legislația naționala prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare. In acest sens, ofertanții, prin depunerea ofertelor consimt atât asupra propriului acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, cat si asupra permisiunii de a furniza datele personale ale partenerilor in vederea prelucrării atât in aplicațiile electronice, cat si in toate fazele.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Consiliului Naţional de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2020