Blago - 431680-2020

15/09/2020    S179

Slovenija-Maribor: Elektrika

2020/S 179-431680

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Institut informacijskih znanosti
Nacionalna identifikacijska številka: 5258880000
Poštni naslov: Prešernova ulica 17
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: dr. Aleš Bošnjak
E-naslov: izum@izum.si
Telefon: +386 22520331
Telefaks: +386 22524334
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.izum.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367370/Za_objavo_V2.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20766
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Raziskovalna

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava električne energije za IZUM v obdobju 2021 - 2023

Referenčna številka dokumenta: JN02/2020-OP
II.1.2)Glavna koda CPV
09310000 Elektrika
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava električne energije z deležem električne energije iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom do 31.12.2023, za Institut informacijskih znanosti.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09310000 Elektrika
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

IZUM, Prešernova 17, SI-2000 Maribor

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava električne energije z vsaj 50 % deležem električne energije iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom za dobo 4 leta za Institut informacijskih znanosti.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/02/2021
Konec: 31/12/2023
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

V razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

V razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

V razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

V razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

V razpisni dokumentaciji.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

V razpisni dokumentaciji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/10/2020
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/12/2023
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/10/2020
Lokalni čas: 14:10

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2020 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Institut informacijskih znanosti
Poštni naslov: Prešernova ulica 17
Kraj: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10/09/2020