Dostawy - 431724-2020

Submission deadline has been amended by:  458746-2020
TITytułPolska-Białystok: Produkty farmaceutyczne
NDNumer publikacji ogłoszenia431724-2020
PDData publikacji15/09/2020
OJNumer wydania Dz.U. S179
TWMiejscowość nabywcyBIAŁYSTOK
AUNazwa urzędowa nabywcySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego (PL)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany10/09/2020
DTTermin składania ofert01/10/2020
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000 - Produkty farmaceutyczne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL841
IAAdres internetowy (URL)www.zozmswia.bialystok.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE