Storitve - 442053-2019

20/09/2019    S182

Francija-Valenciennes: Storitve čiščenja in vzdrževanja zelenih površin ter preventivne storitve

2019/S 182-442053

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Evropske unije za železnice
Poštni naslov: 120 rue Marc Lefrancq
Kraj: Valenciennes
Šifra NUTS: FRE1 Nord-Pas de Calais
Poštna številka: 59300
Država: Francija
Kontaktna oseba: M. Thomas Borriello
E-naslov: procurement@era.europa.eu
Telefon: +33 327096501
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.era.europa.eu/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5198
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: železnice

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve čiščenja in vzdrževanja zelenih površin ter preventivne storitve

Referenčna številka dokumenta: ERA 2019 05 OP
II.1.2)Glavna koda CPV
90919200 Storitve čiščenja pisarn
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je skleniti okvirno pogodbo za zagotavljanje storitev čiščenja, vzdrževanja zelenih površin ter preprečevanja, odkrivanja in zatiranja škodljivcev, za obdobje 12 mesecev z možnostjo 3 podaljšanj. To naročilo bo v obliki okvirne storitvene pogodbe v kaskadi oddano največ 3 gospodarskim subjektom, če bo prejeto zadostno število ustreznih ponudb. Naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudnik mora biti zato sposoben zagotoviti vse zgoraj navedene storitve.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FRE11 Nord
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Valenciennes in Lille (Francija).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega javnega razpisa je skleniti okvirno pogodbo za zagotavljanje storitev čiščenja, vzdrževanja zelenih površin ter preprečevanja, odkrivanja in zatiranja škodljivcev, za obdobje 12 mesecev z možnostjo 3 podaljšanj. To naročilo bo v obliki okvirne storitvene pogodbe v kaskadi oddano največ 3 gospodarskim subjektom, če bo prejeto zadostno število ustreznih ponudb. Naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudnik mora biti zato sposoben zagotoviti vse zgoraj navedene storitve.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 550 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Največ 3 samodejna podaljšanja.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisne specifikacije.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 04/11/2019
Lokalni čas: 11:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 04/11/2019
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Valenciennes (prostori Agencije).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte razpisno dokumentacijo.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Sodišče
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/09/2019