Prekės - 442759-2019

20/09/2019    S182    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Krokuva: Vartotojų darbo vietos

2019/S 182-442759

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adresas: ul. Farmaceutów 2
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213
Pašto kodas: 31-463
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Instytucja Gospodarki Budżetowej
El. paštas: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefonas: +48 602491691
Faksas: +48 124175665

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: zakupy dla sądownictwa

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa komputerów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej i łódzkiej.

Nuorodos numeris: WZP-421-6/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30214000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów na rzecz jednostek sądownictwa z obszaru apelacji krakowskiej i łódzkiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany okres gwarancji dla oferowanego urządzenia w ramach każdej części postępowania wynosi co najmniej 36 miesięcy.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części:

część 1: komputer stacjonarny typ 1 – standardowy – dostawa obejmuje ilość sztuk: 451;

część 2: komputer AllinOne – dostawa obejmuje ilość sztuk: 226.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

3. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne części, wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 970 140.00 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część 1: Komputer stacjonarny typ 1 – standardowy

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30214000
48000000
30230000
30237200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL214
NUTS kodas: PL
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Jednostki sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji krakowskiej i łódzkiej.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Część 1: Komputer stacjonarny typ 1 – standardowy – dostawa obejmuje ilość sztuk: 451

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Certyfikat TCO / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Wbudowany zasilacz / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część 2: Komputer AllinOne

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30214000
48000000
30230000
30237200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL214
NUTS kodas: PL
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Jednostki sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji krakowskiej i łódzkiej.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Część 2: Komputer AllinOne – dostawa obejmuje ilość sztuk: 226

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Certyfikat TCO / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Wbudowany zasilacz / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Dodatkowe złącze wyjściowe liniowe audio / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Złącza USB / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 116-284274
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Część 1: Komputer stacjonarny typ 1 – standardowy

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
22/08/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Maxto ITS Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
Adresas: ul. Willowa 87
Miestas: Modlniczka
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 32-085
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Innovation In Technology Sp. z o.o. – Członek konsorcjum
Adresas: ul. Śliwkowa 1
Miestas: Kołobrzeg
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 78-100
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Immitis Sp. z o.o. – Członek konsorcjum
Adresas: Dworcowa 83
Miestas: Bydgoszcz
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 85-009
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 684 814.23 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 280 840.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Część 2: Komputer AllinOne

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
22/08/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Maxto ITS Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
Adresas: ul. Willowa 87
Miestas: Modlniczka
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 32-085
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Innovation In Technology Sp. z o.o. – Członek konsorcjum
Adresas: ul. Śliwkowa 1
Miestas: Kołobrzeg
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 78-100
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Immitis Sp. z o.o. - Członek konsorcjum
Adresas: ul. Dworcowa 83
Miestas: Bydgoszcz
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 85-009
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 870 122.60 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 689 300.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

1.Zamawiający - Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej i łódzkiej, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28.3.2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz.Urz. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.).

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 22458701
Faksas: +48 22458770

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 22458701
Faksas: +48 22458770

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/09/2019