Paslaugos - 442786-2015

Pateikti glaustą rodinį

17/12/2015    S244

Italija-Parma: Komunikacijos produktai ir paslaugos: 1 dalis: infografika, informacijos / duomenų vizualizavimas; 2 dalis: saityno analizė

2015/S 244-442786

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Adresas: via Carlo Magno 1A
Miestas: Parma PR
Pašto kodas: 43126
Šalis: Italija
El. paštas: efsaprocurement@efsa.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1213

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Komunikacijos produktai ir paslaugos: 1 dalis: infografika, informacijos / duomenų vizualizavimas; 2 dalis: saityno analizė.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 8: Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM: 600 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
1 dalies tikslas yra užsakyti multimedijos produktų, tokių kaip skaitmeninei komunikacijai skirta infografika ir informacijos / duomenų vizualizavimo produktai, gamybą. Šia dalimi taip pat numatyta kitų naujausios technologijos produktų, tokių kaip įtraukiosios tinklavietės, nauji skaitmeninių patirčių formatai ir kt., gamyba.
2 dalies tikslas – užsakyti saityno analizės konsultacines paslaugas skaitmeninei komunikacijai. EFSA siekia sukurti tvirtą saityno analizės strategiją, kad galėtų stebėti ir vertinti savo internetinės veiklos bei komunikacijos kampanijų skirtinguose kanaluose vykdymą ir sėkmę. Saityno analizės įžvalgas turėtų būti įmanoma įgyvendinti, jos turėtų padėti planuoti ir priimti sprendimus bei palaikyti EFSA internetinio turinio strategiją.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73220000 Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Specialioms sutartims / užsakymo formoms prieinama finansinė riba pagal preliminariąją sutartį yra 640 000 EUR:
— daugiausia 480 000 EUR 1 daliai,
— daugiausia 160 000 EUR 2 daliai.
Numatoma vertė be PVM: 640 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: OC/EFSA/COMMS/2015/03 – Komunikacijos produktai ir paslaugos: 1 dalis: infografika, informacijos / duomenų vizualizavimas
1)Trumpas aprašymas
1 dalies tikslas yra užsakyti multimedijos produktų, tokių kaip skaitmeninei komunikacijai skirta infografika ir informacijos / duomenų vizualizavimo produktai, gamybą. Šia dalimi taip pat numatyta kitų naujausios technologijos produktų, tokių kaip įtraukiosios tinklavietės, nauji skaitmeninių patirčių formatai ir kt., gamyba.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73220000 Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Numatoma vertė be PVM: 480 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: OC/EFSA/COMMS/2015/03 – Komunikacijos produktai ir paslaugos: 2 dalis: saityno analizė
1)Trumpas aprašymas
2 dalies tikslas – užsakyti saityno analizės konsultacines paslaugas skaitmeninei komunikacijai. EFSA siekia sukurti tvirtą saityno analizės strategiją, kad galėtų stebėti ir vertinti savo internetinės veiklos bei komunikacijos kampanijų skirtinguose kanaluose vykdymą ir sėkmę. Saityno analizės įžvalgas turėtų būti įmanoma įgyvendinti, jos turėtų padėti planuoti ir priimti sprendimus bei palaikyti EFSA internetinio turinio strategiją.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73220000 Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Numatoma vertė be PVM: 160 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Prašome žiūrėti pirkimo dokumentus.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Prašome žiūrėti pirkimo dokumentus.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: išdėstyta specifikacijų, prieinamų internete, 2 dalyje.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: išdėstyta specifikacijų, prieinamų internete, 2 dalyje.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Išdėstyta specifikacijų, prieinamų internete, 2 dalyje.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
„OC/EFSA/COMMS/2015/03 – Komunikacijos produktai ir paslaugos: 1 dalis: infografika, informacijos / duomenų vizualizavimas; 2 dalis: saityno analizė“.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
19.2.2016
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 26.2.2016 - 14:30

Vieta:

EFSA patalpos, Parma PR, Italija.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimo dokumentus bus galima atsisiųsti I.1 punkte nurodytu adresu. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyvis turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas

Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1 dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai. Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis. Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1 dalyje nurodytai institucijai.

VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
7.12.2015