Prekės - 442983-2019

20/09/2019    S182

România-Bucureşti: Pachete software pentru controlul zborului

2019/S 182-442983

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: R.A. Romatsa — Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
Număr naţional de înregistrare: RO1589932
Adresă: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Cojoc
E-mail: adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.romatsa.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Activități aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Sistem ATIS la DSNA Iași”

Număr de referinţă: P1589932/2018/0027
II.1.2)Cod CPV principal
48120000 Pachete software pentru controlul zborului
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

R.A. Romatsa doreste achizitionarea unui „Sistem ATIS la DSNA Iași”. Solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare vor putea fi adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Se pot solicita clarificari cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 111 840.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Aeroportul International Iasi – Str. Moara de Vant nr. 34, Iasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

R.A. Romatsa doreste achizitionarea unui „Sistem ATIS la DSNA Iaşi”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Numar de functionalitati suplimentare indeplinite / Pondere: 25
Prețul - Pondere: 75
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 243-554435
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 262
Titlu:

Sistem ATIS la DSNA Iași

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Telvent Netherlands B.V.
Număr naţional de înregistrare: NL006847432B01
Adresă: Str. Parallelweg West nr. 7
Localitate: Culemborg
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Țară: Țările de Jos
E-mail: ron.buskermolen@dtn.com
Telefon: +31 622794769

Adresă internet: www.dtn.com

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 159 910.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 111 840.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic R.A. Romatsa
Adresă: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
E-mail: berta.feroiu@romatsa.ro
Telefon: +40 212083187

Adresă internet: www.romatsa.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/09/2019