Paslaugos - 445511-2020

23/09/2020    S185

Belgija-Briuselis: Reguliavimo ir politikos srities kompetencija, susijusi su moterų teisėmis ir lyčių lygybe

2020/S 185-445511

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Parlamentas, DG IPOL, Directorate C
Adresas: Rue Wiertz 60
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1047
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Michael Alexander Speiser
El. paštas: poldepc-finance@ep.europa.eu
Telefonas: +32 22832475
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6793
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6793
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: moterų teisės ir lyčių lygybė

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Reguliavimo ir politikos srities kompetencija, susijusi su moterų teisėmis ir lyčių lygybe

Nuorodos numeris: IP/C/FEMM/FWC/2020-069
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79110000 Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugos - RD11
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Preliminarioji sutartis apima nepriklausomo eksperto konsultacijų teikimą įvairiais esamais ir kylančiais klausimais moterų teisių ir lyčių lygybės srityse.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Europos Parlamentas, Briuselis, Belgija.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Planuojama preliminariąja paslaugų pirkimo sutartimi ketinama remti Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto (FEMM) darbą jo kompetencijos srityse. Kompetencija bus teikiama įvairaus dydžio tyrimų dokumentuose, jie turi būti pateikti gavus ad hoc prašymus per ribotą ir nustatytą laikotarpį. Be tyrimų dokumentų, preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis taip pat apims tokias susijusias paslaugas, kaip dalyvavimas Komiteto posėdžiuose ir vadovaujančių ekspertų pristatymuose arba atitinkama seminarų parama. Rangovai yra vieninteliai prisiimantys mokslinę atsakomybę už suteiktų paslaugų rezultatus.

Bendrai priimta, kad bendrasis lyčių lygybės tikslas yra visuomenė, kurioje moterys ir vyrai turi vienodas galimybes, teises ir įsipareigojimus visose gyvenimo sferos. Šiuo tikslu ES atlieka savo pareigą skatindama visų klestėjimą, teikdama teises ir ne teisines iniciatyvas.

Smurtas prieš moteris ir merginas yra svarbi FEMM komiteto darbo tema.

Siekiant įvertinti konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo (Stambulo konvencija) ir kitų su lytimi susijusių susitarimų bei protokolų, susijusių su nacionaliniais valstybių narių teisės aktais, poveikį, tikimasi, kad konkurso dalyvis turės teisinių, mikroekonomikos ir makroekonomikos žinių ir kompetencijos, taip pat socialinių ir politikos mokslų kompetencijos, kad galėtų atlikti kokybiškus lyčių lygybės ir (arba) moterų teisių srities tyrimus. Įskaitant visų atitinkamų teisės nuostatų žinias ir prieigą prie visų duomenų ir statistikos nacionaliniu ir ES lygiu. Konkurso dalyvis taip pat turi turėti kompetencijos ir žinių sociologijos srityje ir žinoti, kaip taikyti lyčių aspekto integravimo, biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą ir lyčių aspekto poveikio vertinimo metodus.

Rezultatų, teikiamų FEMM, temos yra susijusios su Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW), Pekino veiksmų platformos, ES lyčių lygybės politikos ir įstatymų atitinkamomis nuostatomis, EIGE GEI sritimis ir ES išoriniais lyčių lygybės politikos dokumentais. Todėl rezultatai turi apimti ES ir (arba) valstybių narių lyčių lygybės politikos ir įstatymų vertinimą teisiniu, ekonominiu, socialiniu, sociologiniu ir politikos mokslų požiūriu, taip pat ES moterų teisių ir lyčių lygybės politikos poveikio vertinimą trečiosiose šalyse.

Kitame ES biudžete (2021–2027 m.) su lyčių lygybe susiję projektai bus remiami ir finansuojami daugeliu įvairių ES programų.

Atsižvelgiant į tai, preliminariąja sutartimi FEMM komitetas siekia gauti itin kokybiškas žinias ir kompetenciją visais klausimais, susijusiais su FEMM kompetencijomis ir veikla moterų teisių ir lyčių lygybės srityse, įskaitant, bet neapsiribojant:

• ES ir nacionalinė teisė, susijusi su moterų teisėmis ir lyčių lygybe;

• moterų pažangą skatinančios priemonės, ir strateginio įsitraukimo siekiant lyčių lygybės tikslai;

• moterys ir vyrai, dalyvaujantys priimant politinius ir ekonominius sprendimus, ir ES veiksmai, kuriais skatinama lygybė priimant sprendimus;

• moterų dalyvavimas darbo rinkoje, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas, ES teisės, susijusios su profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, ES veiksmai, siekiant skatinti ir gerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;

• veiksmai, kuriais ES siekiama eliminuoti smurtą dėl lyties, finansavimas ir parama rengiant informacines kampanijas;

• ES veiksmai ir priemonės, skirtos kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje ir siekti vienodo užmokesčio ir pensijų;

• darnaus vystymosi tikslai, ES partneriai, ES išorės santykiai, vidinis bendradarbiavimas, vystomasis bendradarbiavimas ir parama vystymuisi moterų teisių ir lyčių lygybės srityje.

Konkurso dalyvis arba jo (jos) darbo grupė turi gebėti spręsti konkrečius klausimus ir problemas, susijusias su laukiamais rezultatais, naudojant daugiadalykį metodą, užtikrinantį, kad joks aspektas, susijęs su rezultatų tema, nebus praleistas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Pradinis sutarties laikotarpis bus 12 mėnesių nuo dienos, kai ją pasirašo paskutinė pasirašančioji šalis, ir tuomet atnaujinama tyliuoju susitarimu kasmet, daugiausia 4 kartus. Todėl sutarties trukmė negali viršyti 5 metų (60 mėnesių) nuo jos įsigaliojimo dienos.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Šiai procedūrai šiuo procedūros etapu Europos Parlamentas nereikalauja įrodyti statuso ir teisinių pajėgumų, bet jis turi tokią teisę tai padaryti vėliau, jeigu manys, kad tai būtina.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 7
Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:

Preliminarioji sutartis, susijusi su Parlamento komiteto darbu, kuris turi būti suderintas su 5 metų Parlamento kadencija.

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 10/11/2020
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 12/11/2020
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Europos Parlamentas, Briuselis, Belgija.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimas vyks darbuotojams esant biure, o trečiosioms šalims dalyvaujant per telekonferencijos programą.

Konkurso dalyviai, pageidaujantys dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo sesijoje nuotoliniu būdu turi pranešti atsakingam departamentui ne vėliau nei iki pasiūlymų teikimo dienos el. paštu:

poldepc-finance@ep.europa.eu

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Adresas: Boulevard Konrad Adenauer
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032600
Interneto adresas: https://curia.europa.eu/
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Adresas: Boulevard Konrad Adenauer
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032600
Interneto adresas: https://curia.europa.eu/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/09/2020