Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Prekės - 446583-2019

23/09/2019    S183

Lenkija-Katowice: Vamzdžiai

2019/S 183-446583

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 167-409697)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krzysztof Hadam oraz Artur Mandrysz
El. paštas: artur.mandrysz@pgg.pl
Telefonas: +48 32/7161481
Faksas: +48 32/7572304
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl/
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa rur stalowych szybkozłącznych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr gr. 272-7 w trybie przetargu nieograniczonego.

Nuorodos numeris: 601902664/01
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44163100 Vamzdžiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia (postępowania przetargowego) jest dostawa rur stalowych szybkozłącznych do budowy rurociągu klimatyzacji w wyrobiskach górniczych w obudowie łukowej typu: Łp Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła należącego do Polskiej Grupy Górniczej S.A. w szacunkowej ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/09/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 167-409697

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 1
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia
Yra:

Rura bez szwu szybkozłączna z wkładką z tworzywa sztucznego preizolowana 168,3 x 7,1 x 3 000 R35=P235Tr1 OC 4,0 MPA system łączenia rowkowy - w ilości 60 m.

Turi būti:

Rura bez szwu szybkozłączna z wkładką z tworzywa sztucznego preizolowana 168,3 x 4,5 x 3 000 R35=P235Tr1 OC 4,0 MPA system łączenia rowkowy - w ilości 60 m.

Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 4
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia
Yra:

Rura bez szwu szybkozłączna z wkładką z tworzywa sztucznego preizolowana 168,3 x 7,1 x 6 000 R35=P235TR1 OC 4,0 MPA system łączenia rowkowy - w ilości 3 600 m.

Turi būti:

Rura bez szwu szybkozłączna z wkładką z tworzywa sztucznego preizolowana 168,3 x 4,5 x 6 000 R35=P235TR1 OC 4,0 MPA system łączenia rowkowy - w ilości 3 600 m.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 30/09/2019
Vietos laikas: 09:45
Turi būti:
Data: 04/10/2019
Vietos laikas: 09:45
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Yra:
Data: 28/11/2019
Turi būti:
Data: 02/12/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 30/09/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 04/10/2019
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz)w dniu 4.10.2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 117, POLSKA.