Paslaugos - 44869-2019

30/01/2019    S21

Belgija-Briuselis: Parama papildomoms regioninėms / vietos platformoms apie žmonių ir stambių mėsėdžių sambūvį

2019/S 021-044869

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Environment
Adresas: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Markets Team
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Parama papildomoms regioninėms / vietos platformoms apie žmonių ir stambių mėsėdžių sambūvį

Nuorodos numeris: ENV.D.3/SER/2018/0021
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šis kvietimas pateikti pasiūlymus yra dėl paslaugų, kuriomis siekiama palengvinti suinteresuotųjų šalių dialogą ir sumažinti konfliktus, susijusius su stambių mėsėdžių išsaugojimu, teikimo. Rangovas sukurs ar padės sukurti bent 3 regioninių ar vietos suinteresuotųjų šalių platformas ir užtikrins jų naudojimą (įskaitant pagalbą, sekretoriatą, tarpininką / padėjėją, susitikimo vietas, aprūpinimą maistu ir gėrimais, komunikacijos strategiją), taikant atitinkamus konfliktų sprendimo būdus. Bent 15 susitikimų ar praktinių seminarų turėtų būti organizuojami kiekvienai sukurtai platformai (mažiausiai 3 platformos). Kiekvienoje srityje, kurioje buvo sukurtos vietos / regioninės platformos, rangovas užtikrins bent 2–3 atitinkamų veiksmų, išvardytų dokumente „Pagrindiniai veiksmai stambių mėsėdžių populiacijoms Europoje“ (ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf), įgyvendinimą.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 499 980.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra Muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Atviras kvietimas dalyvauti konkurse – paslaugų pirkimo sutartis. Viena 36 mėnesių sutartis.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Siūlomos metodikos kokybė / Lyginamasis svoris: 50
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Ši informacija buvo anksčiau publikuota išankstiniame informaciniame skelbime OL 2018/S 056-123139 pavadinimu „Regioninių ar vietos platformų dėl sambūvio tarp žmonių ir didelių mėsėdžių, dėmesį skiriant pagrindiniams veiksmams, susijusiems su dideliais mėsėdžiais teritorijose, kuriose yra aukštas konfliktų lygis, sukūrimas“, biudžetas – 500 000 EUR.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 149-340238
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 07.027739/2018/792763/SER/ENV.D.3
Pavadinimas:

Parama papildomoms regioninėms / vietos platformoms apie žmonių ir stambių mėsėdžių sambūvį

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
21/12/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Istituto di Ecologia Applicata
Adresas: Via C. Corvisieri 2
Miestas: Roma
NUTS kodas: IT ITALIA
Pašto kodas: 00162
Šalis: Italija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 500 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 499 980.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 28 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

16,6 % + 2,00 % +2,98 % +5,6 % +1,00 %

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių priedo 11 straipsnio 1 punkto e dalimi, jei perkamos naujos paslaugos ar darbai, kuriais kartojamos panašios paslaugos ar darbai, pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija skyrė pradinę sutartį, jei tos paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio, paskelbus skelbimą apie pirkimą, buvo skirta pradinė sutartis, laikantis 11.4) punkte nustatytų sąlygų.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxemburg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) dalyje nurodytai institucijai.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/01/2019