Paslaugos - 449474-2019

Pateikti glaustą rodinį

24/09/2019    S184    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Derybos 

Vengrija-Budapeštas: Karinių transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugos

2019/S 184-449474

Skelbimas apie sutarčių sudarymą gynybos ir saugumo srityje

Paslaugos

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
AK03174
Lehel u. 35–37.
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
Kam: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
1135 Budapest
Vengrija
Telefonas: +36 14338015
El. paštas: beszerzes@hm.gov.hu
Faksas: +36 14338007

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Pirkėjo profilio adresas: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

50630000, 35400000

Aprašymas
Karinių transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugos .
Karinės transporto priemonės ir jų dalys .
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 2 126 728 346,00 HUF
Be PVM

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 1
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Honvédelmi Minisztérium Currus Gödöllői Harcjárműtehnikai Zrt.
Isaszegi út 179.
2100 Gödöllő
Vengrija
El. paštas: currus@currus.hu
Telefonas: +36 28420122
Faksas: +36 28420389

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 2 126 728 346,00 HUF
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 2 126 728 346,00 HUF
Be PVM
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Metų skaičių: 2