Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 449474-2019

Pateikti glaustą rodinį

24/09/2019    S184

Vengrija-Budapeštas: Karinių transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugos

2019/S 184-449474

Skelbimas apie sutarčių sudarymą gynybos ir saugumo srityje

Paslaugos

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nacionalinis registracijos Nr.: AK03174
Adresas: Lehel u. 35–37.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1135
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
Kam: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
El. paštas: beszerzes@hm.gov.hu
Telefonas: +36 14338015
Faksas: +36 14338007

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Pirkėjo profilio adresas: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Vállalkozási keretszerződés „Haditechnikai eszközök szolgáltatásának biztosítása (2019-2020)” tárgyban.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 1: Priežiūros ir remonto paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: A Vállalkozó és a bejelentett alvállalkozók telephelye, az üzemeltető katonai szervezet objektuma és az igénybevétel útvonala, gyakorlatok helyszínei, műveleti területek.

NUTS kodas HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
„Haditechnikai eszközök szolgáltatásának biztosítása (2019-2020)”
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

50630000 Karinių transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugos, 35400000 Karinės transporto priemonės ir jų dalys

II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 2 126 728 346,00 HUF
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
Derybų procedūra, kai skelbiamas skelbimas apie pirkimą
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
7-006/LK/Vbt/153/2019
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 105-257619 3.6.2019

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Haditechnikai eszközök szolgáltatásának biztosítása (2019-2020)
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
23.8.2019
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Honvédelmi Minisztérium Currus Gödöllői Harcjárműtehnikai Zrt.
Adresas: Isaszegi út 179.
Miestas: Gödöllő
Pašto kodas: 2100
Šalis: Vengrija
El. paštas: currus@currus.hu
Telefonas: +36 28420122
Faksas: +36 28420389

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 2 126 728 346,00 HUF
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 2 126 728 346,00 HUF
Be PVM
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Metų skaičių: 2
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
Nežinoma

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828594
Faksas: +36 18828593
Interneto adresas: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Skundų pateikimas
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828594
Faksas: +36 18828593
Interneto adresas: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20.9.2019