Dostawy - 450462-2015

TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze
NDNumer publikacji ogłoszenia450462-2015
PDData publikacji22/12/2015
OJNumer wydania Dz.U. S247
TWMiejscowość nabywcyJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa urzędowa nabywcyJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany18/12/2015
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury9 - Nie dotyczy
TDRodzaj ogłoszeniaB - Profilu Nabywcy
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia9 - Nie dotyczy
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
30199770 - Talony na posiłki
43100000 - Urządzenia górnicze
31110000 - Silniki elektryczne
45252150 - Roboty budowlane w zakresie zakładów przerobu węgla
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa 2004/17/WE