Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 455076-2021

08/09/2021    S174

Sverige-Stockholm: Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner

2021/S 174-455076

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening
Nationellt registreringsnummer: 716419-3323
Postadress: Box 1026
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 10138
Land: Sverige
Kontaktperson: Musa Bargabriel
E-post: musa.bargabriel@sinfra.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sinfra.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhemmqggq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhemmqggq&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Inköpscentral

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Pumpstationer med tillhörande produkter och tjänster

Referensnummer: 21/20
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50500000 Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser köp av Pumpstationer med tillhörande produkter och tjänster, specificerade för medlemmens behov. Upphandlingen är uppdelad:

• Pumpstation A - Sump i betong, betongöverbyggnad

• Pumpstation B - Sump i betong, träöverbyggnad

• Pumpstation C - Sump i glasfiber, överbyggnad i trä & sandwichlaminerad glasfiber

• Pumpstation D - Sump i rostfritt, överbyggnad i trä

• Pumpstation E - Pumpstation utan överbyggnad:

-Betong

-Glasfiber

-Rostfritt

• Pumpstation F - Tryckstegringsstation

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42122000 Pumpar
45232150 Arbeten för vattenledningar
45232152 Byggnation av pumpstation
50511000 Reparation och underhåll av pumpar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser köp av Pumpstationer med tillhörande produkter och tjänster, specificerade för medlemmens behov. Upphandlingen är uppdelad:

• Pumpstation A - Sump i betong, betongöverbyggnad

• Pumpstation B - Sump i betong, träöverbyggnad

• Pumpstation C - Sump i glasfiber, överbyggnad i trä & sandwichlaminerad glasfiber

• Pumpstation D - Sump i rostfritt, överbyggnad i trä

• Pumpstation E - Pumpstation utan överbyggnad:

-Betong

-Glasfiber

-Rostfritt

• Pumpstation F - Tryckstegringsstation

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/12/2021
Slut: 30/11/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/09/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/02/2022

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/09/2021