Servicii - 456355-2019

30/09/2019    S188

Belgia-Bruxelles: Selectare de bănci în vederea efectuării de plăți în EUR, în principal în zona SEPA

2019/S 188-456355

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul unic de rezoluție
Adresă: Treurenberg 22
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: SRB Procurement
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Telefon: +32 24903551
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.srb.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Adresă: 103 rue de Grenelle
Localitate: Paris
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod poștal: 75345 Cedex 07
Țară: Franţa
Persoană de contact: SRB Procurement
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.esma.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Adresă: Westhafen Tower, Westhafenplatz 1
Localitate: Frankfurt am Main
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: 60327
Țară: Germania
Persoană de contact: SRB Procurement
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.eiopa.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Adresă: 120 rue Marc Lefrancq
Localitate: Valenciennes Cedex
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod poștal: 59307
Țară: Franţa
Persoană de contact: SRB Procurement
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.era.europa.eu
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5486
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5486
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Selectare de bănci în vederea efectuării de plăți în EUR, în principal în zona SEPA

Număr de referinţă: SRB/OP/1/2019
II.1.2)Cod CPV principal
66600000 Servicii de trezorerie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Selectare de bănci în vederea efectuării de plăți în EUR, în principal în zona SEPA A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată mai sus la punctul 1.3) „Comunicare”.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66600000 Servicii de trezorerie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod NUTS: FR FRANCE
Locul principal de executare:

Europa.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată mai sus la punctul I.3) „Comunicare”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/11/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/11/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Comitetul unic de rezoluție, Treurenberg 22, 1049 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Comitetul unic de rezoluție
Adresă: Treurenberg 22
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Telefon: +32 24903551
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/09/2019