Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 460668-2017

Wyświetl widok skrócony

18/11/2017    S222

Hiszpania-Alicante: Projekt, dostawa i budowa nowego dźwigu i platformy podnośnikowej

2017/S 222-460668

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.10.2017, 2017/S 200-410757)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), HISZPANIA. E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Zamiast 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość:

Wartość bez VAT: 280 000 EUR.

II.2.6) Szacunkowa wartość:

Wartość bez VAT: 280 000 EUR.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

20.11.2017 (13:00), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

21.11.2017 (11:00), czasu lokalnego.

[...]

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

[...] do 17.11.2017.

Powinno być 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość:

Wartość bez VAT: 310 000 EUR.

II.2.6) Szacunkowa wartość:

Wartość bez VAT: 310 000 EUR.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

5.12.2017 (13:00), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

7.12.2017 (11:00), czasu lokalnego.

[...]

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

[...] do 6.12.2017.

Celem tej zmiany jest rozszerzenie zakresu projektu poprzez zwiększenie funkcjonalności dźwigu, aby mógł on pełnić funkcję dźwigu awaryjnego zgodnie z dokumentem podstawowym kodeksu technicznego budownictwa dotyczącym bezpieczeństwa przeciwpożarowego i oficjalnymi uwagami do tego dokumentu. W tym celu do projektu oferenta należy włączyć działania, sprzęt i instalacje konieczne do spełnienia wymogów przepisowych, aby dźwig mógł zostać uznany za dźwig awaryjny.