Storitve - 461086-2018

20/10/2018    S203    Agencije - Storitve - Dodatne informacije - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Chafea/2018/Health/03 – Enkratno okvirno naročilo za zagotavljanje podpornih storitev za upravljanje strokovnih skupin na področju (javnega) zdravja

2018/S 203-461086

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2018/S 187-421525)

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea), Health and Food Safety Unit
Luxembourg
L-2920
Luksemburg
Kontaktna oseba: Georgios Margetidis
E-naslov: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/chafea/

I.1)Ime in naslovi
Evropska komisija, Directorate-General for Health and Food Safety
Brussels
1049
Belgija
E-naslov: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Chafea/2018/Health/03 – Enkratno okvirno naročilo za zagotavljanje podpornih storitev za upravljanje strokovnih skupin na področju (javnega) zdravja

Referenčna številka dokumenta: Chafea/2018/Health/03
II.1.2)Glavna koda CPV
85100000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen okvirnega naročila je v kratkem roku zagotoviti storitve upravljanja in podpore dela strokovnih skupin na področju (javnega) zdravja.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/10/2018
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2018/S 187-421525

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: III.1.1)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Besedilo:

Glejte razpisne specifikacije.

Se glasi:

Glejte spremenjene razpisne specifikacije.

Številka oddelka: III.1.3)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Tehnična in strokovna sposobnost
Besedilo:

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.

Se glasi:

Merila za izbor, kot so navedena v revidiranih razpisnih specifikacijah.

VII.2)Druge dodatne informacije:

Objavljene bodo revidirane razpisne specifikacije, s katerimi bo besedilo „naravni govorec angleščine/z angleščino kot maternim jezikom“ v zvezi z merili za izbor B5 in B6 nadomeščeno z besedilom „naravni govorec angleščine ali s strokovnim znanjem, potrjenim s certifikatom o znanju jezika (stopnja C2 v skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike ali enakovredno)“.