Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 464655-2021

14/09/2021    S178

România-Cluj-Napoca: Sisteme Scada sau sisteme echivalente

2021/S 178-464655

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
Număr naţional de înregistrare: RO14476722
Adresă: Strada: Ilie Macelaru, nr. 28A
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400380
Țară: România
Persoană de contact: IOANA MIHAIELA OLTEAN
E-mail: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro
Telefon: +40 0264205435
Fax: +40 0264205425
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.edtn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/ modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SACADA/ DMS SDEE TN

Număr de referinţă: 14476722/ 2019/ 1/ DOR/ S
II.1.2)Cod CPV principal
42961200 Sisteme Scada sau sisteme echivalente
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru furnizare produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS si servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate:

- Livrarea de echipamente/produse/accesorii perfect compatibile cu sistemul SCADA/DMS pe intreg arealul societatii SDEE TN S.A., incluzand toate sucursalele sale Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrita, Zalau;

- Integrarea in sistemul SCADA/DMS a tuturor obiectivelor noi, investitii ale SDEE TN S.A., sau obiective ale tertilor, care sunt de interes pentru SDEE TN S.A.: statii de transformare, PA/PT, reclansatoare si separatoare telecomandate;

- Realizarea Detaliilor de Executie pentru partea de integrare in sistemul SCADA/DMS standardizat pe tipuri de obiective si proiectele As Build particularizate pentru fiecare obiectiv, conform Caietului de sarcini.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 20.

Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 12 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 25 330 415.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 25 330 415.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45259900 Modernizare a staţiilor
71340000 Servicii integrate de inginerie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Intreg arealul SDEE Transilvania Nord S.A. incluzand toate sucursalele sale: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrita, Zalau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru furnizare produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS si servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate:

- Livrarea de echipamente/produse/accesorii perfect compatibile cu sistemul SCADA/DMS pe intreg arealul societatii EDTN SA, incluzand toate sucursalele sale SDEE Cluj, SDEE Oradea, SDEE Satu Mare, SDEE Baia Mare, SDEE Bistrita, SDEE Zalau;

- Integrarea in sistemul SCADA/DMS a tuturor obiectivelor noi, investitii ale SDEE TN S.A., sau obiective ale tertilor, care sunt de interes pentru EDTN: statii de transformare, PA/PT, reclansatoare si separatoare telecomandate.

- Realizarea Detaliilor de Executie pentru partea de integrare in sistemul SCADA/DMS standardizat pe tipuri de obiective si proiectele As Build particularizate pentru fiecare obiectiv, conform Caietului de sarcini.

Valoarea minima estimată a achizitiei este de 10.375.483 lei fara TVA iar valoarea maxima este de 25.445.984 lei fara TVA.

Cantitățile minime și maxime estimate pe durata întregului acord-cadru se regasesc in „Anexa 1a - Lista cantitati ” aferentă Acordului Cadru.

Valoarea estimată a unui contract subsecvent: minim 452.987 lei si maxim 1.883.683 lei.

Cantitatile minime si maxime estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in Anexa 1c la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 216-531275
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 15742
Titlu:

Contract subsecvent nr. 14 SCADA Bistrita

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 116 297.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 116 297.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 15717
Titlu:

Contract subsecvent 13 SCADA Satu Mare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 212 239.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 212 239.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1499
Titlu:

CS Scada Sucursala Bistrita subsecvent 11

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 131 268.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 131 268.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1500
Titlu:

Contract 1500/14.12.2020 Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS al SDEE TN Sucursala Zalau subs.12

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 198 733.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 198 733.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 427
Titlu:

"Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS al SDEE TN" SDEE Zalau

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 740 698.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 740 698.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 466
Titlu:

Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS SDEE TN Satu Mare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 303 069.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 303 069.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 467
Titlu:

Contract subsecvent "Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS SDEE Baia Mare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 184 880.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 184 880.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 468
Titlu:

Contract subsecvent 7 "Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS al SDEE TN" Baia Mare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 306 851.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 306 851.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 432
Titlu:

Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS al SDEE TN Sucursala Cluj

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 732 279.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 685 966.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 465
Titlu:

Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS al SDEE TN Sucursala Cluj

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 467 976.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 467 976.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 327
Titlu:

Servicii de dezvoltare, optimizare şi integrare obiective noi/modernizate şi livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS SDEE TN

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 445 984.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 25 330 415.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 25 330 415.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 7 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Subcontractantul TERABIT S.A. ( procent de subcontractare de 2 %) va instala si parametriza echipamentul de comunicatie wireless.

Subcontractantul GREEN IT S.R.L. ( procent de subcontractare de 2 %) va instala si parametriza echipamentul de comunicatie wireless.

Subcontractantul ELECTROCONSTRUCT SILDAC S.R.L. ( procent de subcontractare de 1 %) va realiza circuitel... detalii pe www.e-licitatie.ro

V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 426
Titlu:

Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS al SDEE TN SDEE Bistrita

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 467 734.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 467 734.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1076
Titlu:

Contract subsecvent 9 "Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate si livrare de produse pentru sistemul SCADA SDEE TN Sucursala Oradea

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 324 331.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 324 331.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1075
Titlu:

Contract subsecvent 8 Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/ modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/ DMS SDEE TN Cluj

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 060 372.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 060 372.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1122/30.09.2020
Titlu:

Contract subsecvent 10 Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/ modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/ DMS SDEE TN Cluj

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 353 051.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 353 051.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16236
Titlu:

Contract subsecvent nr. 15 SCADA Baia Mare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 412 408.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 412 408.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 24001
Titlu:

Contract subsecvent nr. 16 SCADA Zalau

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 294 793.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 294 793.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 23793
Titlu:

Servicii de dezvoltare, optimizare si integrare obiective noi/modernizate si livrare de produse specifice pentru sistemul SCADA/DMS Structura Regionala Baia Mare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Energobit
Număr naţional de înregistrare: RO 211717
Adresă: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400221
Țară: România
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefon: +40 0264207500
Fax: +40 0264207555
Adresă internet: www.energobit.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 109 197.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 109 197.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2021