Servicii - 465366-2019

04/10/2019    S192

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Asistență tehnică în vederea susținerii implementării „Malawi M1 Road Rehabilitation Project” (Proiect de reabilitare a drumului M1 în Malawi)

2019/S 192-465366

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 164-401675)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eib.org/en/about/procurement/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență tehnică în vederea susținerii implementării „Malawi M1 Road Rehabilitation Project” (Proiect de reabilitare a drumului M1 în Malawi)

Număr de referinţă: AA-001065-001
II.1.2)Cod CPV principal
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul AT este de a sprijinii autoritatea rutieră din Malawi în implementarea eficientă și eficace a proiectului de reabilitare a drumului M1 și să consolideze capacitatea de gestionare și implementare a proiectului autorității rutiere. AT va acoperi următoarele domenii: achiziții publice, gestionarea contractelor/creanțelor, proiectarea, gestionarea mediului și social, aplicarea mecanismului de reclamații și plângere, siguranța rutieră, comunicare și raportare, precum și asistență în definirea aspectelor de gen.)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/10/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 164-401675

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 07/10/2019
Ora locală: 23:59
A se citi:
Data: 21/10/2019
Ora locală: 23:59
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 09/10/2019
Ora locală: 14:00
A se citi:
Data: 23/10/2019
Ora locală: 14:00
VII.2)Alte informații suplimentare: