Roboty budowlane - 465443-2019

Submission deadline has been amended by:  577740-2019
 • 465443-2019: Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
  Data publikacji:04/10/2019Termin:10-01-2020
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
  Nazwa instytucji:Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
  • 473266-2019: Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
   Data publikacji:09/10/2019Termin:10-12-2019
   Dokument:Dodatkowe informacje
   Nazwa instytucji:Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
  • 577740-2019: Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
   Data publikacji:06/12/2019Termin:10-01-2020
   Dokument:Dodatkowe informacje
   Nazwa instytucji:Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
  • 168110-2020: Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
   Data publikacji:09/04/2020
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Nazwa instytucji:Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie