Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 471580-2018

26/10/2018    S207

Belgia-Bruxelles: Servicii de consultanță și asistență în materie de evaluare economică și financiară

2018/S 207-471580

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul unic de rezoluție
Adresă: Treurenberg 22
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: SRB Procurement
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Telefon: +32 24903551
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://srb.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4116
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de consultanță și asistență în materie de evaluare economică și financiară

Număr de referinţă: SRB/OP/2/2018
II.1.2)Cod CPV principal
66150000 Servicii de administrare a pieţelor financiare - RB11
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Consultanță și asistență în favoarea Comitetului în materie de evaluare economică și financiară, în scopul informării deciziilor Comitetului cu privire la chestiuni legate de rezoluție.

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată mai sus în secțiunea I.3) „Comunicare”.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 60 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66110000 Servicii bancare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Locul principal de executare:

Se anticipează că o serie de sarcini în cadrul contractului-cadru multiplu de servicii vor avea loc la Bruxelles și orice altă locație.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată mai sus în secțiunea I.3) „Comunicare”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Abordarea și metodologia / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Gestionarea misiunii / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Gestionarea și menținerea resurselor / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acest contract-cadru poate fi reînnoit de maximum două (2) ori în total, de fiecare dată pentru o perioadă suplimentară de douăsprezece (12) luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată mai sus în secțiunea I.3) „Comunicare”.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/12/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/12/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Comitetul unic de rezoluție, Treurenberg 22, 1049 Brussels, BELGIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată mai sus în secțiunea I.3) „Comunicare”.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Comitetul unic de rezoluție
Adresă: Treurenberg 22
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Telefon: +32 24903551
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2018