Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 472193-2017

25/11/2017    S227

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Bendros pagalbos tarnybos paslaugos

2017/S 227-472193

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai
Adresas: 12, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Pašto kodas: 1615
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: ECA Procurement Service
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefonas: +352 4398-47611
Faksas: +352 4398-46667
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.eca.europa.eu
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3076
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami šiuo adresu:
Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai
Adresas: 12, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 1615
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: Procurement Service
Telefonas: +352 43981
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faksas: +352 4398-46946
NUTS kodas: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.eca.europa.eu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Bendros pagalbos tarnybos paslaugos.

Nuorodos numeris: AO 631.
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72611000 Techninės kompiuterių palaikymo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas yra ekonominės veiklos vykdytojo atranka dėl vieno paramos centro tiekimo siekiant teikti bendras pagalbos tarnybos paslaugas galutiniams Teismo naudotojams.

Numatytos skambučių centro paslaugos dėl IT ir ne IT paslaugų (įskaitant žmogiškuosius išteklius, logistiką, priemones ir pastatus), paramos paslaugos, įskaitant 1 lygio IT paramą, 2 lygio IT paramą, IT gyvavimo ciklo valdymą, turto valdymą, organizacinio lygio paramą bei papildomas IT paslaugas, kurių gali paprašyti Teismas, kokybės užtikrinimas ir ataskaitų teikimas, įskaitant paslaugų lygio susitarimą ir paslaugų tarnybos darbo vadovą, periodines ataskaitas ir posėdžius. Išsamus paslaugų, kurios bus teikiamos, aprašymas pateikiamas pirkimo specifikacijų 3, 4, 5 ir 6 dalyse.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72253000 Pagalbos vartotojui ir darbo palaikymo paslaugos
79512000 Informacinių paslaugų centrai
72253200 Sistemų palaikymo paslaugos
72254100 Sistemų tikrinimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Europos Audito Rūmai.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas yra ekonominės veiklos vykdytojo atranka dėl vieno paramos centro tiekimo siekiant teikti bendras pagalbos tarnybos paslaugas galutiniams Teismo naudotojams.

Numatytos skambučių centro paslaugos dėl IT ir ne IT paslaugų (įskaitant žmogiškuosius išteklius, logistiką, priemones ir pastatus), paramos paslaugos, įskaitant 1 lygio IT paramą, 2 lygio IT paramą, IT gyvavimo ciklo valdymą, turto valdymą, organizacinio lygio paramą bei papildomas IT paslaugas, kurių gali paprašyti Teismas, kokybės užtikrinimas ir ataskaitų teikimas, įskaitant paslaugų lygio susitarimą ir paslaugų tarnybos darbo vadovą, periodines ataskaitas ir posėdžius.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 49
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Sutartis bus automatiškai atnaujinta daugiausia 2 kartus, kiekvieną kartą 12 mėnesių užduočių vykdymo laikotarpiui, pradedant nuo ankstesnio laikotarpio užduočių užbaigimo laikotarpio data, nebent viena iš sutarties šalių išsiunčia raštišką prieštaravimą, o kita šalis jį gauna likus 9 mėnesiams iki ankstesnio laikotarpio galiojimo pabaigos.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: bendras ES biudžetas.
II.2.14)Papildoma informacija

Pradinė sutarties trukmė apima 1 mėnesių pereinamąjį laikotarpį, skirtą praktinei patirčiai perduoti, ir 48 mėnesių laikotarpį paslaugoms teikti, kuris prasidės 1.7.2018.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyviai, kurie yra vienoje iš situacijų, aprašytų Finansinio reglamento 106 ir 107 straipsniuose, bus pašalinti iš šio atviro konkurso ir jiems nebus paskirta sutartis. Konkurso dalyviai turi būti teisiškai pajėgūs vykdyti paslaugų sutartį, dėl kurios jie teikia pasiūlymą. Priesaikos deklaracija dėl šalinimo ir atrankos kriterijų turi būti pateikta su pasiūlymu. Konkurso dalyviai, kuriems gali būti paskirta sutartis, turi pateikti šiuos dokumentus, susijusius su teisine kompetencija: 1) įrašas profesiniame arba prekybos registre, remiantis sąlygomis, galiojančiomis šalyje, kurioje konkurso dalyviai gyvena ir 2) įskaitoma skelbimo apie asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti konkurso dalyviui sudarant sutartis, paskyrimą kopija, jei ji nepateikiama kartu su pirmiau minėtu dokumentu.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyviai turi turėti pakankamai ekonominių ir finansinių pajėgumų vykdyti sutartį laikantis sutarties sąlygų, atsižvelgiant į jos vertę ir mastą. Jei, atsižvelgdami į pateiktą informaciją, Audito Rūmai turės pagrįstų abejonių dėl konkurso dalyvio ekonominių ir finansinių pajėgumų arba jei jie bus aiškiai nepakankami sutarčiai įgyvendinti, pasiūlymas gali būti atmestas nesuteikiant konkurso dalyviui teisės gauti piniginės kompensacijos.

Priesaikos deklaracija dėl šalinimo ir atrankos kriterijų turi būti pateikta su pasiūlymu. Konkurso dalyviai, kuriems gali būti paskirta sutartis, turi pateikti šiuos dokumentus, susijusius su ekonomine ir finansine kompetencija:

1) bent pastarųjų 3 metų, kurių sąskaitos uždarytos, balansai ar balanso išrašai bei pelno (nuostolio) ataskaita, jei balansą publikuoti privaloma pagal ekonominės veiklos vykdytojo įsisteigimo šalies bendrovių įstatymą.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Vidutinė metinė konkurso dalyvio apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus, kurių sąskaitos uždarytos, turi būti 2 000 000 EUR ar daugiau.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyviai turi turėti pakankamai techninių ir profesinių pajėgumų, kad jie galėtų vykdyti sutartį pagal sutarties sąlygas, atsižvelgdami į jos vertę ir apimtį. Jei, atsižvelgdami į pateiktą informaciją, Audito Rūmai turės pagrįstų abejonių dėl konkurso dalyvio techninių ir profesinių pajėgumų arba jei jie bus aiškiai nepakankami sutarčiai įgyvendinti, pasiūlymas gali būti atmestas nesuteikiant konkurso dalyviui teisės gauti piniginės kompensacijos. Techniniai ir profesiniai pajėgumai bus vertinami remiantis konkurso dalyvio kompetencija, susijusia su reikalaujamomis paslaugomis.

Konkurso dalyviai su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus, susijusius su techniniais ir profesiniais pajėgumais: 1) priesaikos deklaraciją dėl šalinimo ir atrankos kriterijų ir 2) trumpą mažiausiai 3 ir daugiausia 5 susijusių per pastaruosius 3 metus įgyvendintų projektų / sutarčių aprašymą. Kad į projektus / sutartis būtų atsižvelgta techninių pajėgumų įrodymo atžvilgiu, jie turi apimti IT pagalbos tarnybos paslaugų teikimą bent 500 kiekvieno projekto / sutarties naudotojų. Aprašymas turi būti pateiktas su pasiūlymu.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Per pastaruosius 3 metus konkurso dalyvis turi būti įgyvendinęs bent 3 susijusius projektus / sutartis. Kad į projektus / sutartis būtų atsižvelgta techninių pajėgumų įrodymo atžvilgiu, jie turi apimti IT pagalbos tarnybos paslaugų teikimą bent 500 kiekvieno projekto / sutarties naudotojų.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/01/2018
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/01/2018
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Europos Audito Rūmai, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LIUKSEMBURGAS.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje pageidaujantys dalyvauti konkurso dalyviai ar jų atstovas privalo informuoti Europos Audito Rūmus raštu (el. p. ECA-procurement.service@eca.europa.eu) vėliausiai iki 18.1.2018 (12:00), taip pat pateikti pasiūlymą teikiančios įmonės leidimą. Tik po 1 konkurso dalyvio atstovą.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Miestas: Strasbourg
Pašto kodas: 67001
Šalis: Prancūzija
Telefonas: +33 388172313
Interneto adresas: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Apeliaciją Europos Sąjungos Bendrajam Teismui galima teikti per 2 mėnesius nuo dienos, kai ieškovui pranešama apie jo pasiūlymo sėkmę arba nesėkmę arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija tampa jam žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai, Procurement Service
Adresas: 12, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 1615
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefonas: +352 4398-47611
Faksas: +352 4398-46955
Interneto adresas: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/11/2017