Portal TED je od danes, 2. 11. 2022, pripravljen na e-obrazce . Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 473070-2019

09/10/2019    S195

Luksemburg-Luxembourg: AO 10750 – Zagotovitev tovornega, dostavnega ali majhnega dostavnega vozila z voznikom

2019/S 195-473070

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Urad za publikacije Evropske unije
Poštni naslov: 2, rue Mercier
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: L-2985
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Ms Valeria Sciarrino
E-naslov: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944415
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://publications.europa.eu/
Internetni naslov profila kupca: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5240
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

AO 10750 – Zagotovitev tovornega, dostavnega ali majhnega dostavnega vozila z voznikom

Referenčna številka dokumenta: AO 10750
II.1.2)Glavna koda CPV
60100000 Storitve cestnega prevoza
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je izbrati 1 gospodarski subjekt, ki bo zagotovil motorna vozila z voznikom, ki jih bo uporabljal izključno Urad za publikacije Evropske unije in bodo namenjena dnevnemu prevozu publikacij in drugih artiklov (publikacij na elektronskih medijih, paketov, pisem, blaga, majhnih prenosnih naprav itd.).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

mestna območja Bruslja, Luxembourga in Strasbourga ter sosednje države v radiju približno 300 km od Luxembourga.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zagotovitev motornih vozil z voznikom, namenjenih izključni uporabi Urada za publikacije Evropske unije in dnevnemu prevozu publikacij in drugih artiklov (publikacij na elektronskih medijih, paketov, pisem, blaga, majhnih prenosnih naprav itd.) od Luxembourga do evropskih institucij in drugih lokacij ter prevzemu blaga, namenjenega prevozu nazaj do Urada za publikacije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 450 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisno dokumentacijo.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 27/11/2019
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 28/11/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

prostori Urada za publikacije v Luxembourgu.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem mestu za e‑razpise: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5240

Zahtevke za dodatne informacije je treba predložiti izključno prek spletnega mesta za e‑razpise.

Ponudbe je treba oddati izključno prek sistema za elektronsko oddajo (e‑Submission), ki je na voljo na zgoraj navedenem spletnem mestu. Ponudbe, oddane na kateri koli drug način (npr. po elektronski pošti ali pošti), ne bodo upoštevane.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
02/10/2019