Storitve - 473937-2018

27/10/2018    S208    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Zagotavljanje zdravstvenih storitev za zdravstveno službo v Luxembourgu: sklop 1: kardiologija, sklop 2: oftalmologija

2018/S 208-473937

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité HR.DDG.R.1 „Finances, marchés publics et contrôle interne“
Poštni naslov: Bureau SC 11 6/28
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: HR contrats marchés via eTendering
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-human-resources-and-security_en

Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4081
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje zdravstvenih storitev za zdravstveno službo v Luxembourgu: sklop 1: kardiologija, sklop 2: oftalmologija

Referenčna številka dokumenta: HR/R1/PO/2018/043
II.1.2)Glavna koda CPV
85100000 Zdravstvene storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega naročila je zdravstveni službi v Luxembourgu zagotoviti okvirne pogodbe za naslednja 2 sklopa:

— sklop 1: zagotavljanje kardioloških storitev,

— sklop 2: zagotavljanje oftalmoloških storitev.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zagotavljanje kardioloških storitev

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85121200 Storitve zdravnikov specialistov
85121231 Storitve kardiologa
85147000 Zdravstvene storitve v podjetjih
85120000 Storitve zdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve
85121000 Storitve zdravniških ordinacij
85140000 Razne zdravstvene storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo izvajale v prostorih zdravstvene službe, ki se nahaja v stavbi Drosbach DRB B-1 na naslovu rue Guillaume Kroll 12, L-1882 Luxembourg, LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3) (točka III.2.1).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sredstva EU za upravo

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zagotavljanje oftalmoloških storitev

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85121200 Storitve zdravnikov specialistov
85121281 Storitve oftalmologa
85121000 Storitve zdravniških ordinacij
85147000 Zdravstvene storitve v podjetjih
85140000 Razne zdravstvene storitve
85120000 Storitve zdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo izvajale v prostorih zdravstvene službe, ki se nahaja v stavbi Drosbach DRB B-1 na naslovu rue Guillaume Kroll 12, L-1882 Luxembourg, LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3) (točka III.2.1).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sredstva EU za upravo

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 07/12/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 14/12/2018
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Direction générale Ressources humaines et sécurité

Rue de la Science 11

1049 Bruxelles

BELGIJA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/10/2018