Servicii - 476416-2017

29/11/2017    S229

Ţările de Jos-Petten: Contract direct de servicii pentru activități de curățenie zilnice și periodice pentru zonele și clădirile de la sediul JRC din Petten

2017/S 229-476416

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — directoraat Middelen, eenheid Middelenbeheer — Petten
Adresă: Westerduinweg 3
Localitate: Petten
Cod NUTS: NL328 Not specified
Cod poștal: 1755 LE
Țară: Țările de Jos
Persoană de contact: L. Vuskovic
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profilului cumpărătorului: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract direct de servicii pentru activități de curățenie zilnice și periodice pentru zonele și clădirile de la sediul JRC din Petten.

Număr de referinţă: JRC/PTT/2017/R.2/0135/OC.
II.1.2)Cod CPV principal
90910000 Servicii de curăţenie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei invitații la licitație este de a încheia un contract direct de servicii pentru derularea de activități de curățenie zilnice și periodice pentru zone (nenucleare) și clădiri de la JRC din Petten. Curățenia zilnică implică în principal activități de curățenie/întreținere regulată pentru diversele clădiri de birouri, laboratoare, unități de depozitare și săli tehnice. Curățenia periodică include activități de curățenie/întreținere în cadrul cărora sunt prestate servicii cum ar fi curățarea ferestrelor, întreținerea podelei, curățarea panourilor solare și alte sarcini specifice.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90910000 Servicii de curăţenie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL328 Not specified
Locul principal de executare:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, ȚĂRILE DE JOS.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei invitații la licitație este de a încheia un contract direct de servicii pentru derularea de activități de curățenie zilnice și periodice pentru zone (nenucleare) și clădiri de la JRC din Petten. Curățenia zilnică implică în principal activități de curățenie/întreținere regulată pentru diversele clădiri de birouri, laboratoare, unități de depozitare și săli tehnice. Curățenia periodică include activități de curățenie/întreținere în cadrul cărora sunt prestate servicii cum ar fi curățarea ferestrelor, întreținerea podelei, curățarea panourilor solare și alte sarcini specifice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/01/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/01/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, ȚĂRILE DE JOS.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Comisia își rezervă dreptul de a utiliza o procedură de negociere conform descrierii de la articolul 134 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29.10.2012.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/11/2017