Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 476420-2017

29/11/2017    S229

Grecia-Atena: Servicii de monitorizare și de analiză a mass-mediei în Grecia

2017/S 229-476420

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, Information Office in Greece
Adresă: Amalias Ave. 8
Localitate: Athens
Cod NUTS: EL Not specified
Cod poștal: 105 57
Țară: Grecia
E-mail: epathens@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European, Information Office in Greece
Adresă: Amalias Ave. 8
Localitate: Athens
Cod poștal: 105 57
Țară: Grecia
E-mail: epathens@ep.europa.eu
Cod NUTS: EL Not specified
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu/greece/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de monitorizare și de analiză a mass-mediei în Grecia.

Număr de referinţă: COMM/DG/AWD/2017/1023.
II.1.2)Cod CPV principal
92400000 Servicii de agenţii de presă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul este de a furniza, în timp util, un compendiu actualizat al informațiilor zilnice, sub forma unei reviste a presei, cu privire la modul în care sunt relatate în mass-media subiectele relevante pentru Parlamentul European și pentru Uniunea Europeană. Direcția Generală Comunicare a Parlamentului European (DG Comunicare) dorește să se asigure că dispune de cele mai bune cunoștințe posibile cu privire la acoperirea mediatică în întreaga UE a subiectelor legate de Uniunea Europeană, de Parlamentul European și de activitățile președintelui acestuia și ale deputaților europeni. În cele din urmă, analiza mass-mediei va ajuta PE să asigure o mai bună comunicare a politicilor UE către cetățenii UE și publicul-țintă specific. Pentru a realiza acest lucru, PE se bazează parțial pe expertiză și asistență externă.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 160 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: EL Not specified
Locul principal de executare:

Grecia.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Monitorizare periodică a mass-mediei:

— presă scrisă și surse online (rezumate în limba engleză și extrase din presă);

— surse audiovizuale (rezumate în limba engleză);

— analiză cantitativă lunară a mass-mediei;

— analiză calitativă lunară a mass-mediei.

Alte servicii:

— asistență [expertiză, servicii de consultanță și recomandări (fără deplasări conexe)].

Scopul este de a furniza, în timp util, un compendiu actualizat al informațiilor zilnice, sub forma unei reviste a presei, cu privire la modul în care sunt relatate în mass-media subiectele relevante pentru Parlamentul European (inclusiv pentru președintele instituției și pentru membrii acesteia – în special pentru cei aleși în statul membru în cauză) și pentru Uniunea Europeană. Serviciul va fi prestat de echipa de proiect externă prin intermediul platformei de monitorizare și analiză a mass-mediei globale a Parlamentului European.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 160 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Condițiile pentru reînnoiri sunt descrise în documentele licitației.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea caietul de sarcini.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/01/2018
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Olandeză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/01/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

Parlamentul European, Information Office in Greece, Amalias Ave. 8, 105 57 Athens, GRECIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții care doresc să participe la deschidere sunt rugați să trimită un e-mail, cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data deschiderii ofertelor, la adresa EPathens@ep.europa.eu

Pot participa numai 2 reprezentanți. Ofertanților care nu trimit notificarea li se va refuza automat accesul la deschidere. Numele persoanelor care participă la deschiderea ofertelor trebuie menționate în notificare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: avenue du Président Robert Schuman 1, BP 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/11/2017