Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 476420-2017

29/11/2017    S229

Grecia-Atena: Servicii de monitorizare și de analiză a mass-mediei în Grecia

2017/S 229-476420

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, Information Office in Greece
Adresă: Amalias Ave. 8
Localitate: Athens
Cod NUTS: EL Not specified
Cod poștal: 105 57
Țară: Grecia
E-mail: epathens@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European, Information Office in Greece
Adresă: Amalias Ave. 8
Localitate: Athens
Cod poștal: 105 57
Țară: Grecia
E-mail: epathens@ep.europa.eu
Cod NUTS: EL Not specified
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu/greece/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de monitorizare și de analiză a mass-mediei în Grecia.

Număr de referinţă: COMM/DG/AWD/2017/1023.
II.1.2)Cod CPV principal
92400000 Servicii de agenţii de presă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul este de a furniza, în timp util, un compendiu actualizat al informațiilor zilnice, sub forma unei reviste a presei, cu privire la modul în care sunt relatate în mass-media subiectele relevante pentru Parlamentul European și pentru Uniunea Europeană. Direcția Generală Comunicare a Parlamentului European (DG Comunicare) dorește să se asigure că dispune de cele mai bune cunoștințe posibile cu privire la acoperirea mediatică în întreaga UE a subiectelor legate de Uniunea Europeană, de Parlamentul European și de activitățile președintelui acestuia și ale deputaților europeni. În cele din urmă, analiza mass-mediei va ajuta PE să asigure o mai bună comunicare a politicilor UE către cetățenii UE și publicul-țintă specific. Pentru a realiza acest lucru, PE se bazează parțial pe expertiză și asistență externă.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 160 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: EL Not specified
Locul principal de executare:

Grecia.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Monitorizare periodică a mass-mediei:

— presă scrisă și surse online (rezumate în limba engleză și extrase din presă);

— surse audiovizuale (rezumate în limba engleză);

— analiză cantitativă lunară a mass-mediei;

— analiză calitativă lunară a mass-mediei.

Alte servicii:

— asistență [expertiză, servicii de consultanță și recomandări (fără deplasări conexe)].

Scopul este de a furniza, în timp util, un compendiu actualizat al informațiilor zilnice, sub forma unei reviste a presei, cu privire la modul în care sunt relatate în mass-media subiectele relevante pentru Parlamentul European (inclusiv pentru președintele instituției și pentru membrii acesteia – în special pentru cei aleși în statul membru în cauză) și pentru Uniunea Europeană. Serviciul va fi prestat de echipa de proiect externă prin intermediul platformei de monitorizare și analiză a mass-mediei globale a Parlamentului European.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 160 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Condițiile pentru reînnoiri sunt descrise în documentele licitației.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea caietul de sarcini.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/01/2018
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Olandeză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/01/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

Parlamentul European, Information Office in Greece, Amalias Ave. 8, 105 57 Athens, GRECIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții care doresc să participe la deschidere sunt rugați să trimită un e-mail, cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data deschiderii ofertelor, la adresa EPathens@ep.europa.eu

Pot participa numai 2 reprezentanți. Ofertanților care nu trimit notificarea li se va refuza automat accesul la deschidere. Numele persoanelor care participă la deschiderea ofertelor trebuie menționate în notificare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: avenue du Président Robert Schuman 1, BP 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/11/2017