Prekės - 476807-2018

30/10/2018    S209

Čekija-Praha: Medicinos reikmenys

2018/S 209-476807

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Nacionalinis registracijos Nr.: 00216208
Adresas: Albertov 2038/6
Miestas: Praha 2 - Nové Město
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
Pašto kodas: 128 00
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.
El. paštas: malcova@mmak.cz
Telefonas: +420 602943810
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.natur.cuni.cz/fakulta
Pirkėjo profilio adresas: https://www.tenderarena.cz/profily/PRFUK
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.tenderarena.cz/profily/PRFUK
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M., advokát
Nacionalinis registracijos Nr.: 71333304
Adresas: Valečovská 846/6
Miestas: Praha 9 -Prosek
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
Pašto kodas: 190 00
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Mgr. Jaroslava Malcová
El. paštas: malcova@mmak.cz
Telefonas: +420 602943810
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.natur.cuni.cz/fakulta
Pirkėjo profilio adresas: https://www.tenderarena.cz/profily/PRFUK
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.tenderarena.cz/profily/PRFUK
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Paraziti; Centrum nádorové ekologie – Spotřební materiál

Nuorodos numeris: VZ/18/209
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33140000 Medicinos reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele. Pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda. Dodavatel není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do části nebo částí, které si zvolí.Dodávky spotřebního materiálu na základě uzavřených rámcových dohod budou realizovány průběžně na základě dílčích písemných výzev zadavatele.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 6 223 000.00 CZK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Část 1 - Spotřební materiál

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33793000 Laboratorijų reikmenys iš stiklo
18424300 Vienkartinės pirštinės
33141117 Vata
15994200 Popierius filtrams gaminti
33141411 Skalpeliai ir peiliukai
19520000 Plastikiniai gaminiai
33141310 Švirkštai
33192500 Mėgintuvėliai
30192800 Lipniosios etiketės
33141320 Medicininės adatos
34928480 Atliekų bei šiukšlių konteineriai ir šiukšliadėžės
33735100 Apsauginiai akiniai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Areál centra BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Viničná 7, 128 43 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA (vždy dle konkrétní objednávky).

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na opakované dodávky produktů pro laboratorní práci zadavatele (z oblasti produktů Laboratorní sklo, Rukavice na jedno použití, Vata, Filtrační papír, Skalpely a nože, Výrobky z plastů, Injekční stříkačky, Zkumavky, Samolepící štítky, Zdravotnické jehly, Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky a Ochranné brýle), přičemž podrobnější informace o předmětu plnění a technické podmínky na předmět plnění formou stanovení absolutních (minimálních) technických požadavků ke každé části veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 3 zadávací dokumentace, a závoz těchto produktů zadavateli a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 999 500.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt 1 - Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů a projekt 2 - Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru

II.2.14)Papildoma informacija

Projekt 1 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 a projekt 2 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785, oba v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Část 2 - Jednorázový materiál

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
38437110 Pipečių antgaliai
19520000 Plastikiniai gaminiai
33192500 Mėgintuvėliai
38437100 Pipetės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Areál centra BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Viničná 7, 128 43 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA (vždy dle konkrétní objednávky).

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na opakované dodávky produktů pro laboratorní práci zadavatele (z oblasti produktů Hroty pipet, Výrobky z plastů, Zkumavky a Pipety), přičemž podrobnější informace o předmětu plnění a technické podmínky na předmět plnění formou stanovení absolutních (minimálních) technických požadavků ke každé části veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 3 zadávací dokumentace, a závoz těchto produktů zadavateli a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 802 500.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt 1 - Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů a projekt 2 - Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru

II.2.14)Papildoma informacija

Projekt 1 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 a projekt 2 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785, oba v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Část 3 - Chemie

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24950000 Specializuoti chemijos produktai
24956000 Peptonai ir baltyminės medžiagos
24310000 Baziniai neorganiniai chemikalai
24320000 Baziniai organiniai chemikalai
33696500 Laboratoriniai reagentai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Areál centra BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Viničná 7, 128 43 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA (vždy dle konkrétní objednávky).

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na opakované dodávky produktů pro laboratorní práci zadavatele (z oblasti produktů Specializované chemické výrobky, Peptony a proteinové látky, Základní anorganické chemické látky, Základní organické chemické látky a Laboratorní činidla), přičemž podrobnější informace o předmětu plnění a technické podmínky na předmět plnění formou stanovení absolutních (minimálních) technických požadavků ke každé části veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 3 zadávací dokumentace, a závoz těchto produktů zadavateli a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 451 000.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt 1 - Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů a projekt 2 - Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru

II.2.14)Papildoma informacija

Projekt 1 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 a projekt 2 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785, oba v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Část 4 - MOL-BIOL

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24950000 Specializuoti chemijos produktai
24965000 Fermentai
33696600 Elektroforezei naudojami reagentai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Areál centra BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Viničná 7, 128 43 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA (vždy dle konkrétní objednávky).

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na opakované dodávky produktů pro laboratorní práci zadavatele (z oblasti produktů Specializované chemické výrobky, Enzymy a Činidla pro elektroforézu), přičemž podrobnější informace o předmětu plnění a technické podmínky na předmět plnění formou stanovení absolutních (minimálních) technických požadavků ke každé části veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 3 zadávací dokumentace, a závoz těchto produktů zadavateli a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 470 500.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt 1 - Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů a projekt 2 - Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru

II.2.14)Papildoma informacija

Projekt 1 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 a projekt 2 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785, oba v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Část 5 - Protilátky, ELISA kity

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33651500 Imuniniai serumai ir imunoglobulinai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Areál centra BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Viničná 7, 128 43 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA (vždy dle konkrétní objednávky).

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění části 5 veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na opakované dodávky produktů pro laboratorní práci zadavatele (z oblasti produktů Imunitní séra a imunoglobuliny), přičemž podrobnější informace o předmětu plnění a technické podmínky na předmět plnění formou stanovení absolutních (minimálních) technických požadavků ke každé části veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 3 zadávací dokumentace, a závoz těchto produktů zadavateli a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 279 500.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt 1 - Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů a projekt 2 - Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru

II.2.14)Papildoma informacija

Projekt 1 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 a projekt 2 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785, oba v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Část 6 - Kolony

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24900000 Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Areál centra BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Viničná 7, 128 43 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA (vždy dle konkrétní objednávky).

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění části 6 veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na opakované dodávky produktů pro laboratorní práci zadavatele (z oblasti produktů Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky), přičemž podrobnější informace o předmětu plnění a technické podmínky na předmět plnění formou stanovení absolutních (minimálních) technických požadavků ke každé části veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 3 zadávací dokumentace, a závoz těchto produktů zadavateli a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 220 000.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt 1 - Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů a projekt 2 - Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru

II.2.14)Papildoma informacija

Projekt 1 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 a projekt 2 - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785, oba v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Dodavatel podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace dle ustanovení § 78 ZVZ.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 27/11/2018
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Čekų kalba, Anglų kalba
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 27/11/2018
Vietos laikas: 11:05
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Čas otevírání je orientační.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
26/10/2018