Dostawy - 477908-2019

Submission deadline has been amended by:  591783-2019
TITytułPolska-Brzeziny: Słoneczne moduły fotoelektryczne
NDNr dokumentu477908-2019
PDData publikacji11/10/2019
OJDz.U. S197
TWMiejscowośćBRZEZINY
AUNazwa instytucjiMiasto Brzeziny
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekDostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/10/2019
DTTermin30/12/2019
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
09331200 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
42511110 - Pompy grzewcze
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
RCKod NUTSPL
PL712
IAAdres internetowy (URL)www.brzeziny.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE