Paslaugos - 478658-2017

30/11/2017    S230    Agentūros - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Belgija-Briuselis: ES statybos sektoriaus stebėjimo centro priežiūra ir atnaujinimas

2017/S 230-478658

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)
Adresas: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE100
Pašto kodas: 1210
Šalis: Belgija
El. paštas: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22999440
Faksas: +32 22973512

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/EASME

Pirkėjo profilio adresas: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3020
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3020
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

ES statybos sektoriaus stebėjimo centro priežiūra ir atnaujinimas.

Nuorodos numeris: EASME/COSME/2017/032.
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71620000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Tai yra kvietimas dalyvauti konkurse per atvirą procedūrą siekiant sudaryti preliminariąją paslaugų pirkimo sutartį. Rangovas remsis tebevykdomais ES statybos sektoriaus stebėjimo centrui (EU construction sector observatory – ECSO) skirtais darbais ir užtikrins jų tęstinumą, pagerinimą ir išplėtimą.

Užduotys yra suskirstytos į 4 darbo paketus:

1 darbų paketas: metodikos ir rodiklių sąrašo atnaujinimas ir gamybos šalies faktų suvestinių rengimas;

2 darbų paketas: faktų suvestinių, susijusių su nacionalinėmis ir (arba) regioninėmis naujomis politikos priemonėmis, pasirinkimas ir esamų politikos priemonių ES statybos sektoriaus stebėjimo centre atnaujinimas;

3 darbų paketas: analitinių ataskaitų rengimas;

4 darbų paketas: analizės rezultatų ir platinimo veiklos skatinimas.

Užduotys, kurias turės atlikti rangovas, išsamiau aprašytos pirkimo specifikacijų 1.3 ir 1.4 dalyje.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79300000
79310000
72221000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE100
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Užduotys bus vykdomos rangovo paskirtose patalpose, išskyrus atvejus, kai posėdžiai vyks EASME ar Europos Komisijos patalpose.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Tai yra kvietimas dalyvauti konkurse per atvirą procedūrą siekiant sudaryti preliminariąją paslaugų pirkimo sutartį. Rangovas remsis tebevykdomais ES statybos sektoriaus stebėjimo centrui (EU construction sector observatory – ECSO) skirtais darbais ir užtikrins jų tęstinumą, pagerinimą ir išplėtimą.

Europos statybos stebėjimo centras teiks Europos politikos formuotojams ir suinteresuotosioms šalims rinkos sąlygų ir politikos plėtros, susijusių su statybų sektoriumi ES, atsižvelgiant į įvairius „Statybos 2020“ veiksmų plano elementus, reguliarias analizes ir lyginamuosius vertinimus. Jis ir toliau teiks paramą abipusiam mokymuisi ir keitimuisi geriausiomis praktikomis tarp valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių nustatydama, įgyvendindama, stebėdama ir vertindama politikos priemonių, susijusių su statybų įmonių konkurencingumu, ir jo įnašu į tvarios plėtros tikslus, poveikį.

Užduotys yra suskirstytos į 4 darbo paketus:

1 darbų paketas: metodikos ir rodiklių sąrašo atnaujinimas ir gamybos šalies faktų suvestinių rengimas;

2 darbų paketas: faktų suvestinių, susijusių su nacionalinėmis ir (arba) regioninėmis naujomis politikos priemonėmis, pasirinkimas ir esamų politikos priemonių ES statybos sektoriaus stebėjimo centre atnaujinimas;

3 darbų paketas: analitinių ataskaitų rengimas;

4 darbų paketas: analizės rezultatų ir platinimo veiklos skatinimas.

Užduotys, kurias turės atlikti rangovas, išsamiau aprašytos pirkimo specifikacijų 1.3 ir 1.4 dalyje.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3 dalyje.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2017 m. COSME darbo programa. Eilutė: C. Pagrindinės sąlygos įmonėms: GRO/SME/17/C/111 – „Statyba 2020“ – Europos statybos stebėsenos centras.
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3 dalyje.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3 dalyje.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 22/01/2018
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 23/01/2018
Vietos laikas: 14:30
Vieta:

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3 dalyje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +35 243031
Faksas: +35 243032100

Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3 dalyje.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/11/2017