Usługi - 483173-2017

Wyświetl widok skrócony

02/12/2017    S232    Komisja Europejska - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Niderlandy-Petten: Bezpośrednie zamówienie na usługi codziennego i okresowego sprzątania terenów i budynków placówki JRC w Petten

2017/S 232-483173

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.11.2017, 2017/S 229-476416)

Komisja Europejska, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R – directoraat Middelen, eenheid Middelenbeheer – Petten, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NIDERLANDY. Osoba do kontaktów: L. Vuskovic. E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

Zamiast 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

4.1.2018.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

8.1.2018 (10:00), czasu lokalnego.

[...]

Powinno być 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

Cena.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

19.1.2018.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

23.1.2018 (10:00), czasu lokalnego.

[...]

Szacunkowa wartość wskazana w pkt II.2.6 obejmuje rezerwę na nieprzewidziane wydatki wynoszącą 10% tej kwoty.