Storitve - 483710-2018

03/11/2018    S212    Sodišče Evropske unije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Storitve usposabljanja na področju avtomobilske vožnje za voznike evropskih institucij v Bruslju in Luxembourgu

2018/S 212-483710

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Service du courrier officiel
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Mme Birgitte Jansson
E-naslov: AO_chauffeurs@curia.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4159
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve usposabljanja na področju avtomobilske vožnje za voznike evropskih institucij v Bruslju in Luxembourgu

Referenčna številka dokumenta: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Glavna koda CPV
80511000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Storitve, ki jih bo treba izvesti, zajemajo zagotovitev usposabljanja za voznike evropskih institucij z vozniškim dovoljenjem kategorije B. Usposabljanja v zvezi z vožnjo težkih tovornih vozil (kategorija C) in/ali avtobusa (kategorija D) so izključena.

Naročilo je razdeljeno na 2 ločena sklopa:

— sklop A: storitve usposabljanja na področju avtomobilske vožnje za voznike, dodeljene v Bruselj,

— sklop B: storitve usposabljanja na področju avtomobilske vožnje za voznike, dodeljene v Luxembourg.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za 1 sklop ali oba skopa. Sklopi so samostojni in se lahko oddajo različnim ponudnikom.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Storitve usposabljanja na področju avtomobilske vožnje za voznike, dodeljene v Bruselj

Št. sklopa: A
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80511000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve usposabljanja na področju avtomobilske vožnje za voznike, dodeljene v Bruselj.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Storitve usposabljanja na področju avtomobilske vožnje za voznike, dodeljene v Luxembourg

Št. sklopa: B
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80511000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Luxembourg

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve usposabljanja na področju avtomobilske vožnje za voznike, dodeljene v Luxembourg.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte točko 5.4.1) razpisnih specifikacij.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudnik mora imeti zadostne vire in finančna sredstva za zagotovitev neprekinjene in zadovoljive izvedbe storitev v celotnem obdobju trajanja naročila.

Zato mora biti iz ponudnikovih računovodskih izkazov (bilanc stanja, letnih računovodskih izkazov, izkazov poslovnega izida) za zadnja 3 poslovna leta razvidno, da sta najmanj 2 od naslednjih podatkov ali količnikov zadovoljiva:

— lastniški kapital (če je v zadnjih 3 poslovnih letih negativen, ni zadovoljiv),

— čisti dobiček (če je v zadnjih 3 poslovnih letih negativen, ni zadovoljiv),

— kratkoročni koeficient (= obratna sredstva/kratkoročne obveznosti; če je v zadnjih 3 poslovnih letih ≤ 1, ni zadovoljiv),

— donosnost lastniškega kapitala (= čisti dobiček/lastniški kapital; če je v zadnjih 3 poslovnih letih negativna, ni zadovoljiva).

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudnik mora imeti zadostno tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi določili in ob upoštevanju vrednosti in obsega naročila.

Za naročilo, ki je predmet tega javnega razpisa, naročnik od ponudnikov zahteva naslednjo najnižjo raven tehnične in strokovne sposobnosti:

(a) v zadnjih 3 letih so izvedli storitve usposabljanja, podobne tistim, ki jih zajema to naročilo, katerih skupna vrednost v tem obdobju presega 100 000 EUR;

(b) imajo ekipo najmanj 4 inštruktorjev, pooblaščenih s strani ponudnika, ter upravnega vodje, in sicer z naslednjimi profili:

— profil inštruktorjev:

—— najmanj 3 leta poklicnih izkušenj kot inštruktor na področju, ki je predmet tega naročila,

—— jezikovno znanje francoščine in/ali angleščine [glejte natančnejše podatke v točki 1.5.5) tehničnih specifikacij (Priloga 1 k tem razpisnim specifikacijam)],

— profil upravnega vodje:

—— glejte natančnejše podatke v točki 1.7.10) tehničnih specifikacij (Priloga 1 k tem razpisnim specifikacijam);

(c) imajo najmanj 4 vozila, podobna tistim, ki jih trenutno uporabljajo institucije [glejte tip vozila v točki 1.5.4) tehničnih specifikacij (Priloga 1 k tem razpisnim specifikacijam)];

(d) imajo primeren prostor za izvedbo storitev usposabljanja (teoretičnega in praktičnega dela), vključno s strokovnim poligonom, ki ustreza lastnostim, opisanim v točki 1.6) tehničnih specifikacij (Priloga 1 k tem razpisnim specifikacijam).

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 21/12/2018
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 14/01/2019
Lokalni čas: 12:00
Kraj:

Sodišče Evropske unije, plateau de Kirchberg, Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, naj se pisno najavijo po elektronski pošti na naslov AO_chauffeurs@curia.europa.eu najpozneje do 21.12.2018. Udeleži se lahko le 1 zastopnik na ponudnika. S seboj mora imeti osebno izkaznico in uradno pooblastilo za zastopanje podjetja ponudnika na odpiranju ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031

Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313

Internetni naslov: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031

Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/10/2018