Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 484712-2017

05/12/2017    S233

Češka-Praga: Storitve spremljanja in analize medijev za Češko republiko

2017/S 233-484712

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Češki republiki
Poštni naslov: Jungmannova 24
Kraj: Prague
Šifra NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Poštna številka: 110 00
Država: Češka
E-naslov: EPpraha@europarl.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europarl.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3078
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3078
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve spremljanja in analize medijev za Češko republiko.

Referenčna številka dokumenta: COMM/DG/AWD/2017/1000.
II.1.2)Glavna koda CPV
92400000 Storitve tiskovnih agencij
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropski parlament sproža ta postopek s ciljem skleniti 1-letno okvirno pogodbo za dnevno spremljanje tiska (nacionalnega/regionalnega), avdiovizualnih medijev (radio, TV) in glavnih spletnih (internetnih) medijev. To naročilo se lahko podaljša do največ 4 let. Namen je zagotoviti pravočasne, ažurne zbirke dnevnih podatkov v obliki pregleda tiska o načinu, na katerega so za Evropski parlament in Evropsko unijo relevantne teme predstavljene v medijih. Generalni direktorat za komuniciranje (GD za komuniciranje) Evropskega parlamenta želi zagotoviti, da ima najboljše možno poznavanje medijev v vsej EU o temah, povezanih z Evropsko unijo, Evropskim parlamentom ter dejavnostmi predsednika in evropskih poslancev. Analize medijev naj bi pomagale EP pri boljšem sporočanju politik EU državljanom EU in posebnim ciljnim skupinam. Za dosego tega se EP delno zanaša na zunanje strokovno znanje in pomoč.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Češka republika.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Kot je opisano v točki 3 razpisnih specifikacij.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 150 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo bo podaljšano s tihim sporazumom na letni osnovi, vendar njegovo skupno trajanje ne sme biti daljše od 4 let od datuma začetka veljavnosti, kot je naveden v osnutku pogodbe, razen če 1 od strani na to poda ugovor v priporočenem pismu, ki ga pošlje vsaj 1 mesec pred iztekom začetnega obdobja ali pred vsakim datumom za letno podaljšanje. Takšno podaljšanje ne bo zajemalo nobenih sprememb.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

V skladu s pogoji, določenimi v specifikacijah.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

V skladu s pogoji, določenimi v specifikacijah.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

V skladu s pogoji, določenimi v specifikacijah.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

V skladu s pogoji, določenimi v specifikacijah.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

V skladu s pogoji, določenimi v specifikacijah.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

V skladu s pogoji, določenimi v specifikacijah.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 26/01/2018
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 08/02/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Češki republiki, Jungmannova 24,110 00 Prague 1, ČEŠKA REPUBLIKA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo to sporočiti vsaj 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb po e-pošti na EPpraha@europarl.europa.eu

Samo 2 zastopnika lahko sodelujeta. Ponudnikom, ki ne bodo poslali obvestila o udeležbi, vstop na odpiranje ponudb ne bo dovoljen. Navesti je treba imena oseb, ki se bodo udeležile odpiranja.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/11/2017