Servicii - 489574-2018

07/11/2018    S214

Belgia-Brussels: Contracte de concesiune de contracte pentru 2 chioșcuri de ziare în clădirile Consiliului Uniunii Europene

2018/S 214-489574

Anunţ de concesionare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Adresă: Rue de la Loi 175
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4142
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Candidaturile sau, dacă este cazul, ofertele trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contracte de concesiune de contracte pentru 2 chioșcuri de ziare în clădirile Consiliului Uniunii Europene

Număr de referinţă: UCA 18/056
II.1.2)Cod CPV principal
22200000 Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Încheierea a 2 concesiuni pentru operarea chioșcurilor de ziar în 2 clădiri ale Consiliului Uniunii Europene (Justus Lipsius și Lex).

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene (denumit în continuare "Secretariatul") deține 2 locații în clădirile Justus Lipsius și Lex respectiv, dedicate operării chioșcurilor de ziare.

În prezent, este în curs un contract de concesiune pentru exploatarea a 2 spații și expiră la 31.12.2018. Viitorul (viitoarele) contract(e) va (vor) intra în vigoare la 1.1.2019 sau la data semnării noilor contracte.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Această concesiune este împărţită în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Încheierea a unei concesiuni pentru operarea chioșcurilor de ziar în clădirea Justus Lipsius a Clădirii Consiliului Uniunii Europene

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22200000 Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste
22300000 Cărţi poştale, felicitări şi alte imprimate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Bruxelles

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Secretariatul pune la dispoziția concesionarului în vederea asigurării activității sale în clădirea Justus Lipsius:

— un spațiu pentru vânzare la parter de aprox.59 m2,

— un spațiu de stocare la parter de aprox.17 m2.

Clădirea Justus Lipsius este frecventată de aproximativ 4 000 de persoane pe zi, dintre care aproximativ 2 200 de funcționari publici sau alți ocupanți permanenți.

Spațiul pus la dispoziție clădirii Justus Lipsius este situat într-o parte centrală a clădirii, la același nivel cu intrarea principală, într-o zonă semi-publică (intrare supusă controalelor de securitate) în imediata apropiere a recepției și acreditare pe unde tranzitează în fiecare o mare parte din ocupanții și vizitatorii clădirii. Acestea sunt, de asemenea, în principala cale de acces la o cantină și un restaurant, care sunt 2 dintre cele mai importante puncte de restaurație din cadrul acestei clădiri a Secretariatului.

Serviciile care vor fi oferite vor include în principal:

— vânzarea de ziare, periodice și cărți,

— deținerea unui punct de serviciu poștal („punct poștal”),

— vânzarea de timbre poștale și de felicitări.

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile enunţate în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 36
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Încheierea a unei concesiuni pentru operarea chioșcurilor de ziar în clădirea Lex a Clădirii Consiliului Uniunii Europene

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22200000 Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste
22300000 Cărţi poştale, felicitări şi alte imprimate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Bruxelles

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Secretariatul pune la dispoziția concesionarului în vederea asigurării activității sale în clădirea Lex:

— un spațiu pentru vânzare la parter de aprox.68 m2

— un spațiu de stocare la parter de aprox.10 m2

Clădirea Lex este frecventată zilnic, în medie, de aproximativ 1 300 de persoane, dintre care 1 100 de ocupanți permanenți.

Spațiul pus la dispoziție clădirii Lex este situat într-o parte centrală a clădirii, la același nivel cu intrarea principală, într-o zonă semi-publică (intrare supusă controalelor de securitate) în imediata apropiere a recepției și acreditare pe unde tranzitează în fiecare o mare parte din ocupanții și vizitatorii clădirii. Acestea sunt, de asemenea, în principala cale de acces la o cantină și un restaurant, care sunt 2 dintre cele mai importante puncte de restaurație din cadrul acestei clădiri a Secretariatului.

Serviciile care vor fi oferite vor include în principal:

— vânzarea de ziare, periodice și cărți,

— deținerea unui punct de serviciu poștal („punct poștal”),

— vânzarea de timbre poștale și de felicitări.

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile enunţate în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 36
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Lista şi descrierea succintă a condiţiilor, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

O copie după certificatul de înscriere în registrul comerțului sau al profesiilor sau o declarație sub jurământ sau un certificat, conform condițiilor prevăzute în statul membru în care sunt stabiliți.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor
Data: 04/12/2018
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la data în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

Termenele procedurale sunt prelungite, având în vedere distanța, cu o singură perioadă de 10 zile, indiferent de locul de reședință sau de domiciliu obișnuit al părții vizate.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene
Adresă: Rue de la Loi 175
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/10/2018