Paslaugos - 490012-2019

18/10/2019    S202

Vengrija-Budapeštas: Maitinimo paslaugų organizavimo teikimas Europos inovacijos ir technologijos institute (EIT)

2019/S 202-490012

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas
Adresas: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU110 Budapest
Pašto kodas: 1117
Šalis: Vengrija
El. paštas: eit-procurement@eit.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://eit.europa.eu/
Pirkėjo profilio adresas: http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Inovacijos ir technologijos skatinimo veikla skiriant ES dotacijas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Maitinimo paslaugų organizavimo teikimas Europos inovacijos ir technologijos institute (EIT)

Nuorodos numeris: 26/2019/OP/EITPROC
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
55520000 Pagaminto valgio tiekimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pagrindinių užduočių, kurias vykdys rangovai, sąraše gali būti šios paslaugos:

1) Vietos parinkimas ir rezervavimas.

2) Maitinimo paslaugų teikimas.

3) Laikino aptarnaujančiojo personalo parūpinimas.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU110 Budapest
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Budapeštas, Vengrija.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1 užduotis: Vietos parinkimas ir rezervavimas:

Rangovas išnuomos tinkamą vietą konkretiems EIT posėdžiams. Rangovas pasiūlys EIT būsimas vietas, atsižvelgdamas į renginio sudėtingumą ir visus techninius reikalavimus, įrašytus specifiniuose reikalavimuose.

2 užduotis: Maitinimo paslaugų teikimas:

Rangovas užtikrins maitinimo paslaugų teikimą per darbo susitikimus, dažniausiai EIT patalpose (adresu: Infopark Building “E”, H-1117 Budapest, Neumann Janos u. 1/E, VENGRIJA) ar už jų ribų restorane / viešbutyje Budapešte arba kituose Vengrijos miestuose.

Preliminariai rangovas tieks maitinimo paketus, bet neapsiriboja vien jais:

— bazinis maitinimas (gaiviųjų gėrimų ir sumuštinių tiekimas EIT patalpose ar už jų ribų, įskaitant kavos pertraukėles ir gėrimus),

— standartiniai pietūs / vakarienė (oficialių priėmimo pietų / vakarienės tiekimas EIT patalpose ar už jų ribų, įskaitant kavos pertraukėles ir gėrimus),

— ypatingi pietūs / vakarienė (oficialių sėdimųjų pietų / vakarienių tiekimas EIT patalpose ar už jų ribų, įskaitant kavos pertraukėles ir gėrimus).

Dalyvių skaičius minėtiems maitinimo atvejams bus skirtingas pagal darbinių posėdžių specifiką, tačiau, jų nebus daugiau nei 25. Tik retais atvejais dalyvių skaičius gali būti apie 50–60 žmonių, jei bus vykdomi komandos formavimo renginiai arba sesijos EIT darbuotojams per pietų pertrauką.

3 užduotis: Laikino aptarnaujančiojo personalo parūpinimas

Per standartinius pietus / vakarienę ir (arba) ypatingus pietus / vakarienę rangovo gali būti prašoma parūpinti laikinąjį aptarnaujantį personalą posėdžiui pasirengti, įskaitant renginių asistentus. Darbuotojų skaičių, kurį reikės parūpinti, ir tikėtiną jų darbo laiką valandomis kiekviename renginyje nurodys EIT atskirose užklausose, kurias pateiks kiekvienam posėdžiui.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Paketų sudarymas. Maitinimo paketų aprašymas pagal 2.1.2 punkto 2 užduotį, su parinktimis a, b, c ir nuorodinėmis nuotraukomis. / Lyginamasis svoris: 60
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės užtikrinimas: pasiūlymas dėl pagrindinių veiklos rodiklių ir ataskaitų teikimo įrankių, kurie bus naudojami nuolatiniam aukštam paslaugų lygiui stebėti ir palaikyti. / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Poveikis aplinkai – naudojami sezoniniai, regioniniai, ekologiški produktai; poveikio aplinkai mažinimas įgyvendinant įmonių darnumo praktiką, atliekų mažinimo politiką ir kt. / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 40
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Jeigu preliminarioji sutartis bus įgyvendinta greičiau, nei iš pradžių numatyta, vadovaujantis Finansinio reglamento 1 priedo 11.1) (e) punktu galima pradėti derybų procedūrą, per 3 metus po jos sudarymo ir iki kol bus pasiekta viršutinė riba, kad būtų galima papildyti preliminariąją sutartį naujomis paslaugomis, kurias sudarys panašių paslaugų pakartojimas. Atsižvelgiant į proporcingumo principą, šios naujos paslaugos neturėtų sudaryti daugiau nei 50 % pradinio didžiausio biudžeto. Derybų procedūra neturės įtakos ilgiausiai 4 metų trukmei, kaip numatyta pirmiau.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 157-386433
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Maitinimo paslaugų organizavimo teikimas Europos inovacijos ir technologijos institute (EIT)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Šiuo metu EIT netaikoma elektroninių užsakymų ir mokėjimų sistema, tačiau EIT planuoja šias priemones panaudoti artimoje ateityje.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/10/2019