Blago - 493610-2019

Submission deadline has been amended by:  542071-2019
21/10/2019    S203

Slovenija-Celje: Oprema za ceste

2019/S 203-493610

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5814251000
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Sektor za razpise
E-naslov: irena.pogacnik@dri.si
Telefon: +386 13068164
Telefaks: +386 13068206
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.dars.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/328126/Dokumentacija-portal-47-18.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13536
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta: Gospodarska družba
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Avtocestna infrastruktura

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC: Sklop 1 in Sklop 2

Referenčna številka dokumenta: 000047/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
34920000 Oprema za ceste
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC: Sklop 1: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem kraku AC; Sklop 2: Dobava in postavitev detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem kraku AC

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
38127000 Vremenske postaje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI04 Zahodna Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem kraku AC.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Finančna pomoč Evropske skupnosti Instrument za povezovanje Evrope (IPE).

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava in postavitev detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
34923000 Oprema za nadzor in upravljanje cestnega prometa
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI04 Zahodna Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava in postavitev detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Finančna pomoč Evropske skupnosti Instrument za povezovanje Evrope (IPE).

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 22/11/2019
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 20/05/2020
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 22/11/2019
Lokalni čas: 13:01

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil razen Poglavja 2 in Poglavja 3. Poglavje 2 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N00Z156 za sklop 1 in N00Z157 za sklop 2) lahko ponudnik pridobi na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike. Poglavje 3 je dostopno ponudniku v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000047/2018.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 6.11.2019 12:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/10/2019