Prekės - 496186-2020

20/10/2020    S204

Slovakija-Košice: Duomenų perdavimo įranga

2020/S 204-496186

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 179-431685)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Nacionalinis registracijos Nr.: 31701914
Adresas: Bardejovská
Miestas: Košice-Západ
NUTS kodas: SK042 Košický kraj
Pašto kodas: 043 29
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Ing. Vratislav Šindler, PhD.
El. paštas: vratislav.sindler@dpmk.sk
Telefonas: +421 556407491
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.dpmk.sk
Pirkėjo profilio adresas: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8171

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Modernizácia dopravného dispečingu -II. etapa

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
32581000 Duomenų perdavimo įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie digitálnej trunkovej siete rádiostaníc pre riadenie električkovej trakcie MHD v meste Košice, ktorá pozostáva z dodávky 125 rádiostaníc a infraštruktúry trunkovej siete. V rámci rádiostaníc ide o dodanie 2 pevných staníc na riadenie MHD a dispečing DPMK, 114 vozidlových rádiostaníc pre električky, 4 vozidlové rádiostanice s GPS, bluetooth a wifi pre technologické vozidlá a 5 ručných rádiostaníc s GPS, bluetooth a wifi preoperatívne riadenie MHD. Tieto zariadenia a infraštruktúra trunkovej siete budú umiestnené v električkách, technologických vozidlách, na sídle podniku (Budova B) a v meniarňach B, C, K, F a G v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou kanceláriou Brosel s.r.o., Sládkovičova 425, 059 16 Hranovnica. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 179-431685

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Yra:
Data: 20/10/2020
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 27/10/2020
Vietos laikas: 12:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Podmienky na otváranie ponúk
Yra:
Data: 21/10/2020
Vietos laikas: 13:00
Turi būti:
Data: 28/10/2020
Vietos laikas: 13:00
VII.2)Kita papildoma informacija: