Prekės - 496236-2020

20/10/2020    S204

Rumunija-Bukareštas: Elektra

2020/S 204-496236

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 11054529
Adresas: Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 010873
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Direcția achiziții publice
El. paštas: alin.munteanu@cfr.ro
Telefonas: +40 372843299
Faksas: +40 213192432
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.cfr.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Energie electrică pentru necesarul propriu al CNCF „CFR” S.A. – lot 7

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09310000 Elektra
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO ROMANIA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Locul principal de livrare: locaţiile de pe raza Sucursalelor RCF 1-8, conform Anexei 1 a caietului de sarcini.

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Energie electrică pentru necesarul propriu al CNCF „CFR” S.A. – lot 7.

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 121
Pavadinimas:

Energie electrică pentru necesarul propriu al CNCF „CFR” S.A. – lot 7

V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
29/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Electrica Furnizare
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 28909028
Adresas: Str. Ştefan cel Mare nr. 1A, sector 1
Miestas: Bucuresti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 011736
Šalis: Rumunija
El. paštas: e-licitatie.ro@electricafurnizare.ro
Telefonas: +40 722404142
Faksas: +40 212304488
Interneto adresas: www.electricafurnizare.ro
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 12 636 565.26 RON

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Sectia de contencios adm si fiscal a Tribunalului sect.1
Adresas: Bulevardul Unirii nr. 37
Miestas: București
Pašto kodas: 030823
Šalis: Rumunija
El. paštas: tribunalul-bucuresti@just.ro
Telefonas: +40 214083600
Faksas: +40 213187731
Interneto adresas: www.cfr.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Termenul de exercitare a cailor de atac este cel prevazut la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: CNCF „CFR” S.A. – Direcția juridică
Adresas: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Miestas: București
Pašto kodas: 010873
Šalis: Rumunija
Telefonas: +40 213192525
Faksas: +40 213192526
Interneto adresas: www.cfr.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
09310000 Elektra
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO ROMANIA
VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Energie electrică pentru necesarul propriu al CNCF „CFR” S.A. – lot 7.

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 12 636 565.26 RON
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Electrica Furnizare
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 28909028
Adresas: Str. Ştefan cel Mare nr. 1A, sector 1
Miestas: București
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 011736
Šalis: Rumunija
El. paštas: e-licitatie.ro@electricafurnizare.ro
Telefonas: +40 722404142
Faksas: +40 212304488
Interneto adresas: www.electricafurnizare.ro
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

Conform actului aditional 2/27.7.2020 la contractul nr. 121/29.11.2019, partile au convenit urmatoarele modificari:

— Cantitatea estimata de energie electrica contractata este de 22 437 MWh;

— Anexa 2 se modifica si devine Anexa2.b – „Lista locurilor de consum si estimarea consumului de energie electrica”. Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: la data initierii procedurii de achizitie, nu erau bransate la reteaua de energie electrica trei locuri de consum. In conformitate cu reglementarile in vigoare din domeniul energiei si cu prevederile din contractul 121/29.11.2019, adaugarea unui loc de consum nou la contract se face numai prin act aditional.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 12 636 565.26 RON
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 12 636 565.26 RON