Prekės - 496424-2019

22/10/2019    S204    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Slovėnija-Kranj: Ugniagesių automobiliai

2019/S 204-496424

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Mestna občina Kranj
Nacionalinis registracijos Nr.: 5874653000
Adresas: Slovenski trg 1
Miestas: Kranj
NUTS kodas: SI042 Gorenjska
Pašto kodas: 4000
Šalis: Slovėnija
Asmuo ryšiams: Urad za tehnične zadeve, Služba za zaščito in reševanje, Vid Krčmar
El. paštas: vid.krcmar@kranj.si
Telefonas: +386 42373366
Faksas: +386 42373106

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.kranj.si

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Občina Škofja Loka
Nacionalinis registracijos Nr.: 5883318000
Adresas: Mestni trg 15
Miestas: Škofja Loka
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 4220
Šalis: Slovėnija
El. paštas: obcina@skofjaloka.si
Telefonas: +386 45112300

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.skofjaloka.si

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Občina Tržič
Nacionalinis registracijos Nr.: 5883547000
Adresas: Trg svobode 18
Miestas: Tržič
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 4290
Šalis: Slovėnija
El. paštas: obcina@trzic.si
Telefonas: +386 45971510

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.trzic.si

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Občina Naklo
Nacionalinis registracijos Nr.: 5874688000
Adresas: Stara cesta 61
Miestas: Naklo
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 4202
Šalis: Slovėnija
El. paštas: glavna.pisarna@obcina-naklo.si
Telefonas: +386 42771100

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.naklo.si/

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Občina Preddvor
Nacionalinis registracijos Nr.: 5874599000
Adresas: Dvorski trg 10
Miestas: Preddvor
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 4205
Šalis: Slovėnija
El. paštas: obcina.preddvor@siol.net
Telefonas: +386 42751000

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://preddvor.si

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Občina Šenčur
Nacionalinis registracijos Nr.: 5874696000
Adresas: Kranjska cesta 11
Miestas: Šenčur
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 4208
Šalis: Slovėnija
El. paštas: obcina@sencur.si
Telefonas: +386 42519100

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.sencur.si/

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Občina Jezersko
Nacionalinis registracijos Nr.: 1332112000
Adresas: Zgornje Jezersko 65
Miestas: Zgornje Jezersko
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 4206
Šalis: Slovėnija
El. paštas: obcina@jezersko.si
Telefonas: +386 42545110

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.jezersko.si

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Nakup gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin - ponovitev

Nuorodos numeris: 430-24/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34144210 Ugniagesių automobiliai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 737 656.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144211 Sunkvežimiai su sukamomis kopėčiomis
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
NUTS kodas: SI042 Gorenjska
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Kranj

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Podaljšan ponujen garancijski rok za nadgradnjo / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Podaljšan ponujen garancijski rok za podvozje / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 80
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Javno naročilo je sofinancirano s strani Ministrstva za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na podlagi sklepa št. 8451-23/2019-2-DGZR z dne 12.3.2019.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 148-363587
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: JN005499/2019-B01
Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/10/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Rosenbauer, proizvodnja in trgovina za gasilsko dejavnost, d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 1121677000
Adresas: Ljutomerska cesta 6
Miestas: Gornja Radgona
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 9250
Šalis: Slovėnija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 737 704.92 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 737 656.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Adresas: Slovenska cesta 54
Miestas: Ljubljana
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani

Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Mestna občina Kranj
Adresas: Slovenski trg 1
Miestas: Kranj
Pašto kodas: 4000
Šalis: Slovėnija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/10/2019