Prekės - 496615-2019

22/10/2019    S204    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Slovakija-Revúca: Traktoriai

2019/S 204-496615

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 201-488004)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Mesto Revúca
Nacionalinis registracijos Nr.: 00328693
Adresas: Námestie slobody 13/17
Miestas: Revúca
NUTS kodas: SK032 Banskobystrický kraj
Pašto kodas: 050 80
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: JUDr. Eva Senáriková
El. paštas: senarikova@aksenarikova.sk
Telefonas: +421 904888427

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.revuca.sk/

Pirkėjo profilio adresas: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6057

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kompostáreň Revúca

Nuorodos numeris: Revúca 04/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
16700000 Traktoriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákazky je dodávka tovarov:

1)Traktor s príslušenstvom

2)Hygienizačná jednotka pre zhodnotenie kuchynského BRKO

3)Auto s hákovým nosičom kontajnerov

4)Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo

5)Drvič kuchynksého odpadu a drvič/štiepkovač

6)Bubnový rotačný triedič

7)Drobné príslušenstvo ku kompostárni

Predmet zákazky sa delí na 7 časti. Uchádzač predloží ponuku na 1, kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/10/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 201-488004

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Yra:
Data: 18/11/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 25/11/2019
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Podmienky na otváranie ponúk
Yra:
Data: 18/11/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 25/11/2019
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: I.1)
Keistino teksto vieta: Názov a adresy
Yra:

Kontaktná osoba: Ing. Bibiana Jankóšiková

Telefón: +421 582851540

Email: msu@revuca.sk

Fax: +421 58582812011

Turi būti:

Kontaktná osoba: JUDr. Eva Senáriková

Telefón: +421 904888427

Email: senarikova@aksenarikova.sk

Fax:

Dalies numeris: III.1.3)
Keistino teksto vieta: Technická a odborná spôsobilosť, Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Yra:

Pre časť 6:

Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, pričom preukáže aspoň 1 zákazku v min. hodnote 70 000,-EUR bez DPH uskutočnenú za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania

Turi būti:

Pre časť 6:

Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, pričom preukáže aspoň 1 zákazku v min. hodnote 30 000,-EUR bez DPH uskutočnenú za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania

VII.2)Kita papildoma informacija: