ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 496642-2019

22/10/2019    S204    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Prancūzija-Ažaksijo: Universalios transporto priemonės

2019/S 204-496642

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 192-465645)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Collectivité de Corse
Nacionalinis registracijos Nr.: 20007695800012
Adresas: Direction de la commande publique, hôtel de la Collectivité de Corse, 22 cours Grandval
Miestas: Ajaccio
NUTS kodas: FRM
Pašto kodas: 20187
Šalis: Prancūzija
El. paštas: correspondre@aws-france.com

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.isula.corsica

Pirkėjo profilio adresas: http://www.isula.corsica

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Location de courte durée de véhicules pour la Collectivité de Corse — relance

Nuorodos numeris: 2019-Cdc-0483
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34144700
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

La présente consultation est une relance suite à une précédente procédure déclarée infructueuse. Forme de marché: à bons de commande avec maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 12 mois. Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre:

— période nº 1: maximum 450 000,00 EUR HT,

— période nº 2: maximum 450 000,00 EUR HT,

— période nº 3: maximum 450 000,00 EUR HT.

Total: 1 350 000,00 EUR.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/10/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 192-465645

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Modalités d’ouverture des offres
Yra:
Data: 05/11/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 14/11/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Yra:
Data: 04/11/2019
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 13/11/2019
Vietos laikas: 12:00
VII.2)Kita papildoma informacija: