Prekės - 496654-2019

22/10/2019    S204

Lenkija-Vroclavas: Elektroterapijos prietaisai

2019/S 204-496654

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 198-480712)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Adresas: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miestas: Wrocław
NUTS kodas: PL514 Miasto Wrocław
Pašto kodas: 54-049
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
El. paštas: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Telefonas: +48 713064419
Faksas: +48 713064867
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa wyrobów medycznych do termolezji.

Nuorodos numeris: EZ/630/117/19
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33158200 Elektroterapijos prietaisai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do termolezji.

Ww. przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33158200-4, 33141220-8.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy. Termin dostawy – 3 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/10/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 198-480712

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 13/11/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 15/11/2019
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 13/11/2019
Vietos laikas: 10:15
Turi būti:
Data: 15/11/2019
Vietos laikas: 10:15
VII.2)Kita papildoma informacija: