Prekės - 496657-2019

22/10/2019    S204    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Krokuva: Serveriai

2019/S 204-496657

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 187-454006)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adresas: ul. Farmaceutów 2
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 31-463
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Instytucja Gospodarki Budżetowej
El. paštas: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefonas: +48 602491691
Faksas: +48 124175665

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.czdsigb.gov.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.czdsigb.gov.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawę serwerów oraz pamięci masowych (RACK 19”) dla sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej

Nuorodos numeris: WZP-421-25/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48820000 Serveriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów oraz pamięci masowych (RACK 19”) dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części:

Część 1: Serwer RACK – dostawa obejmuje ilość sztuk: 12

Część 2: Pamięć masowa RACK– dostawa obejmuje ilość sztuk: 6

Wymagany okres gwarancji dla oferowanego urządzenia w ramach każdej części postępowania wynosi co najmniej 5 lat.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/10/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 187-454006

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.7
Pirkimo dalies Nr.: 1
Yra:

Okres w miesiącach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Turi būti:

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dalies numeris: IV.2.2
Pirkimo dalies Nr.: 1 i 2
Yra:
Data: 30/10/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 04/11/2019
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.7
Pirkimo dalies Nr.: 1 i 2
Yra:
Data: 30/10/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 04/11/2019
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: