Prekės - 496658-2019

22/10/2019    S204

Belgija-Briuselis: Pramoninės dujos

2019/S 204-496658

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 171-417209)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: SPF Emploi, travail et concertation sociale
Nacionalinis registracijos Nr.: 0308.358.050_66
Adresas: Rue Ernest Blerot 1
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1070
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Thibaut Degryse
El. paštas: thibaut.degryse@emploi.belgique.be
Telefonas: +32 22334315
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.werk.belgie.be
Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351334

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Accord-cadre pour la fourniture de gaz et d’azote liquide pour laboratoire

Nuorodos numeris: FOD WASO-2019/DIRALO/2-F02_1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
24110000 Pramoninės dujos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės

VI dalis: Papildoma informacija

VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 171-417209

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Yra:
Data: 18/10/2019
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 29/10/2019
Vietos laikas: 12:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Modalités d’ouverture des offres
Yra:
Data: 18/10/2019
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 29/10/2019
Vietos laikas: 12:00
VII.2)Kita papildoma informacija:

Modification: date d'ouverture des offres + critères d'attribution (points) + formulaire d'offre. Voir cahier des charges erratum 4.