Prekės - 500725-2020

22/10/2020    S206

Rumunija-Oradea: Medžiai

2020/S 206-500725

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Municipiul Oradea
Nacionalinis registracijos Nr.: 4230487
Adresas: Str. Unirii nr. 1
Miestas: Oradea
NUTS kodas: RO111 Bihor
Pašto kodas: 410100
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Andreea Negrau
El. paštas: mihaela.laslau@oradea.ro
Telefonas: +4 0259437000
Faksas: +4 0259409406
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.oradea.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Contract-cadru de furnizare arbori și servicii de plantare și udare pe o perioadă de trei ani

Nuorodos numeris: 223
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
03452000 Medžiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Obiectul achiziţiei îl constituie achizitionarea de arbori, plantare si servicii accesorii de udare in municipiul Oradea. Materialul dendrologic va decora scuaruri si aliniamente stradale, parcuri din municipiul Oradea. Dat fiind ca vegetatia arbustiva constituie unul dintre cele mai importante elemente constitutive ale spatiului verde din municipiul Oradea, in vederea realizarii unor amenajari unitare, armonioase si functionale, este foarte importanta alegerea si asocierea speciilor ornamentale de arbori.

Materialul dendrologic ce urmeaza a fi achizitionat pentru o perioada de trei ani (cantitate maxima 2 100 buc. arbori) este prezentat in Anexa 1 la caietul de sarcini al achizitiei.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 2 289 000.00 RON
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO111 Bihor
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Municipiul Oradea.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Contract-cadru de furnizare arbori și servicii de plantare și udare pe o perioadă de trei ani.

Estimarea cantitatilor minime si maxime ce vor face obiectul contractului-cadru, sunt prevazute in Anexa 3 litera A la caietul de sarcini.

Estimarea cantitatilor minime si maxime ce vor face obiectul contractului subsecvent sunt prevazute de asemenea in Anexa nr. 3 litera B la caietul de sarcini.

Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente este prevazut in Anexa 3 litera C din caietul de sarcini: se estimeaza ca va fi incheiat un contract subsecvent pentru fiecare an, o data pe an.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se anticipeaza ca va fi atribuit: 980 000 RON fara TVA.

Pe o perioada de doi ani se va asigura udarea si intretinerea materialului plantat, pe o perioada de doi ani de zile de la data finalizarii plantarii, frecventa fiind cea impusa de dezvoltarea arborilor plantati.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 118-267646
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 207515
Pavadinimas:

Contract subsecvent nr. 4 de furnizare arbori

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
05/03/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: S.C. Aquaplant S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO18777191
Adresas: Str. Nufărului nr. 13A
Miestas: Oradea
NUTS kodas: RO111 Bihor
Pašto kodas: 410533
Šalis: Rumunija
El. paštas: aquaplantgarden@hotmail.com
Telefonas: +40 722421252
Interneto adresas: www.mastergarden.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 289 000.00 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 168 950.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 436627/05.11.2018
Pavadinimas:

Acord-cadru de furnizare arbori pe trei ani

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
05/11/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: S.C. Aquaplant S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO18777191
Adresas: Str. Nufărului nr. 13A
Miestas: Oradea
NUTS kodas: RO111 Bihor
Pašto kodas: 410533
Šalis: Rumunija
El. paštas: aquaplantgarden@hotmail.com
Telefonas: +40 722421252
Interneto adresas: www.mastergarden.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 940 000.00 RON
Mažiausios kainos pasiūlymas: 906 880.00 RON / Didžiausios kainos pasiūlymas: 2 289 000.00 RON į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 466095/26.11.2018
Pavadinimas:

Contract subsecvent de furnizare arbori nr. 1

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
26/11/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: S.C. Aquaplant S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO18777191
Adresas: Str. Nufărului nr. 13A
Miestas: Oradea
NUTS kodas: RO111 Bihor
Pašto kodas: 410533
Šalis: Rumunija
El. paštas: aquaplantgarden@hotmail.com
Telefonas: +40 722421252
Interneto adresas: www.mastergarden.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 700 000.00 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 436 000.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: Contract subsecvent nr. 2
Pavadinimas:

Contract subsecvent nr. 2 de furnizare arbori

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
12/02/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: S.C. Aquaplant S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO18777191
Adresas: Str. Nufărului nr. 13A
Miestas: Oradea
NUTS kodas: RO111 Bihor
Pašto kodas: 410533
Šalis: Rumunija
El. paštas: aquaplantgarden@hotmail.com
Telefonas: +40 722421252
Interneto adresas: www.mastergarden.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 327 000.00 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 327 000.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: Contract subsecvent nr. 3
Pavadinimas:

Contract subsecvent de furnizare arbori nr. 3/413986 din data de 4.11.2019

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
04/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: S.C. Aquaplant S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO18777191
Adresas: Str. Nufărului nr. 13A
Miestas: Oradea
NUTS kodas: RO111 Bihor
Pašto kodas: 410533
Šalis: Rumunija
El. paštas: aquaplantgarden@hotmail.com
Telefonas: +40 722421252
Interneto adresas: www.mastergarden.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 289 000.00 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 763 000.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 402027
Pavadinimas:

Contract de furnizare nr. 5 de furnizare arbori

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
13/10/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: S.C. Aquaplant S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO18777191
Adresas: Str. Nufărului nr. 13A
Miestas: Oradea
NUTS kodas: RO111 Bihor
Pašto kodas: 410533
Šalis: Rumunija
El. paštas: aquaplantgarden@hotmail.com
Telefonas: +40 722421252
Interneto adresas: www.mastergarden.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 289 000.00 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 594 050.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: Bucureşti
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: www.cnsc.ro
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Primăria Municipiului Oradea, Direcția juridică
Adresas: Piața Unirii nr. 1
Miestas: Oradea
Pašto kodas: 410100
Šalis: Rumunija
Telefonas: +40 259437000
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/10/2020